Havenziekenhuis

Betere begeleiding patiënten met dementie in regio Krimpen

Havenziekenhuis Rotterdam en Zorggroep Rijnmond breiden samenwerking uit

Mensen met dementie hebben soms moeite om zelfstandig te blijven wonen en te functioneren. Om ervoor te zorgen dat zij zo lang mogelijk op zichzelf kunnen wonen én de juiste zorg ontvangen gaan het Havenziekenhuis Rotterdam, Zorggroep Rijnmond en Agathos Thuiszorg intensiever samenwerken. Nieuw in de samenwerking is de case-manager, die de spin in het web wordt om de zorg voor mensen met dementie op maat te kunnen leveren.

Op maandag 13 december is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om te komen tot een begeleidingsteam dementie voor de regio Krimpen. Het begeleidingsteam bestaat uit een geriater, een medisch maatschappelijk werker, een gespecialiseerd verpleegkundige geriatrie en een case-manager. In Krimpen aan den IJssel bestaan diverse organisaties die verschillende vormen van zorg en welzijn aanbieden voor ouderen met dementie. Voor veel patiënten en hun mantelzorgers is het echter niet bekend welke mogelijkheden er zijn om ervoor te zorgen dat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren, en dat zij de juiste zorg krijgen.

Patiënten uit Krimpen aan den IJssel krijgen, nadat de diagnose `dementie' gesteld is door de polikliniek Geriatrie van het Havenziekenhuis, in het vervolg een eigen case-manager, die het complete zorgaanbod in de regio Krimpen kent. Hij of zij kan ervoor zorgen dat de patiënt zorg op maat ontvangt. Ook vindt er periodiek overleg plaats binnen het begeleidingsteam dementie om de patiënten, hun behandeling en het zorgaanbod te bespreken. Een dergelijk BTD team bestaat al sinds 2 jaar voor het centrum van Rotterdam, met als samenwerkingspartijen het Havenziekenhuis en Aafje. Deze formule blijkt goed te werken en nu is dus besloten om de samenwerking in deze vorm ook in Krimpen aan den IJssel aan te bieden voor patiënten met dementie.

^Het team dat direct betrokken is bij de samenwerking met vertegenwoordigers van Zorggroep Rijnmond, Agathos Thuiszorg en het Havenziekenhuis

#