Gemeente Eindhoven

Bellen met 14 040 begint met kiezen gemeente

Wie belt naar 14 040 wordt vanaf 1 januari gevraagd eerst de naam in te spreken van de gemeente die hij of zij wil bereiken. Omliggende gemeenten met netnummer 040 sluiten namelijk bij 14 040 aan. Per 1 januari is dat om te beginnen Geldrop-Mierlo. Medio 2011 volgt Veldhoven. Eindhoven heeft 14 040 als centraal telefoonnummer voor vragen en meldingen aan de gemeente al ruim een jaar in gebruik. Het is gemakkelijk te onthouden, want het bestaat uit slechts vijf cijfers. Alle Nederlandse gemeenten krijgen vóór 2015 een dergelijk telefoonnummer: 14 gevolgd door het netnummer van de gemeente.

Gemeente heeft Antwoord©

De invoering van deze nieuwe nummers is onderdeel van Gemeente heeft Antwoord©, een landelijk programma om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren. Gemeenten moeten met één centrale ingang zoveel mogelijk vragen in één keer kunnen beantwoorden of in één keer juist kunnen doorverwijzen.

Zo werkt de spraakkeuze


1. Toets de cijfers 14 040 in (zonder netnummer).
2. U hoort: `Welkom bij 14 040 Antwoord©. Om u door te verbinden met de juiste medewerker, vragen wij u om na de piep de naam in te spreken van de gemeente die u wilt bereiken.'
3. U hoort een piep. Inwoners van Eindhoven spreken dan `Eindhoven' in.

4. Na het inspreken van de gemeentenaam hoort u: `U wordt nu doorverbonden.'

5. U komt nu terecht bij de gemeente van uw keuze.