Watersportverbond - KNWV

Zeilen populairder dan ooit

woensdag 15 december 2010

Het aantal mensen dat afgelopen jaar een zeildiploma behaalde, nam met 27 procent toe in vergelijking tot vorig jaar. De Stichting Commissie Watersport Opleidingen (CWO) die de zeil- en vaardiploma's in Nederland verstrekt, dankt deze opzienbarende stijging vooral aan de jeugd. Jongeren lijken steeds vaker te kiezen voor een zeilcursus in de zomervakantie of bij een vereniging.

Bij het jeugdzeilen werden maar liefst 41 procent meer diploma's uitgereikt dan in 2009. In totaal werden in 2010 circa 24.000 diploma's uitgereikt, tegen 19.000 in 2009 en 22.000 in 2008. Daarnaast reikte de CWO in 2010 16.000 vorderingsstaten (tussendiploma's) uit. In totaal komt het aantal cursisten dat een zeil- of vaaropleiding volgde daarmee op 35 tot 40 duizend. Er zijn zo'n 200 CWO-opleidingslocaties: zeilscholen en watersportverenigingen.

Een verklaring voor de opmerkelijke groei is onder andere de extra inspanning op het gebied van collectieve promotie. Zo hebben de open dagen van de HISWA Zeilscholen en de schoolsportdagen bij meer dan 40 watersportverenigingen aangesloten bij het Watersportverbond en de Water Fun Zone op de HISWA Amsterdam Boat Show het varen en zeilen bekender gemaakt onder het grote publiek. Bovendien heeft het
Watersportverbond in 2010 samen met de aangesloten
watersportverenigingen een investering gedaan in kwaliteit van het lesgeefkader en dat heeft zijn vruchten afgeworpen in het aantal afgegeven diploma's. De vaarscholen, waarvan 80 procent lid is van HISWA Vereniging, hadden die kwaliteitsslag al eerder gemaakt.