TenneT


Bedrijfsvoering 150 kV-deelnetten Brabant en Limburg overgedragen aan TenneT

14-12-2010 Zaterdag 27 november jl. heeft TenneT met succes de bedrijfsvoering van de 150 kV-deelnetten Brabant en Limburg van Enexis overgenomen. Een lange periode van voorbereiding is hieraan vooraf gegaan.

Go live proces Enexis Zuid
Op zaterdag 27 november kon in alle vroegte het Go Live proces voor Enexis Zuid (Brabant, Limburg) beginnen. De Go beslissing was al eerder op maandag 22 november genomen en vanaf die datum zijn de laatste voorbereidingen voor het Go Live proces uitgevoerd. Feitelijk zijn beide bedrijfsvoeringscentra van Enexis Zuid, Bedrijfsvoeringscentrum (BVC) Weert, en TenneT, Landelijk Bedrijfsvoeringscentrum (LBC) Ede, vanaf donderdag 25 november operationeel gaan oplijnen met als doel om voor 27 november helemaal bij te zijn met betrekking tot de actuele netsituatie van het 150 kV-deelnetten van Brabant en Limburg. In die periode is intensief samengewerkt tussen de bedrijfsvoerders van BVC Weert en LBC Ede.

Overname 150 kV-deelnetten Stedin in 2011
Nu resteert nog de overdracht van de 150 kV-deelnetten van Stedin. De geplande datum waarop de bedrijfsvoering van deze deelnetten overgaat naar LBC Ede, is vastgesteld op zaterdag 2 april 2011.