TenneT


Aankondiging vervangen PKI-certificaten TenneT

15-12-2010 Om het berichtenverkeer tussen uw bedrijf en TenneT veilig te laten verlopen wordt de beveiligingstechnologie Public Key Infrastructure (PKI) gebruikt. De geldigheid van de huidige PKI-certificaten verloopt op 5 oktober 2011. Het project PKI verzorgt de continuering van beveiligd berichtenverkeer ook na deze datum.

TenneT dient alle deelnemers aan het berichtenverkeer een nieuw certificaat te verstrekken.
TenneT overweegt van de gelegenheid gebruik te maken het beveiligingsniveau van de certificaten te verhogen, om aan te sluiten bij gangbare normen.

Hoger beveiligingsniveau
Het ligt voor de hand om aan te sluiten bij de (technisch) gangbare normen voor PKI per 1 januari 2011: PKI-Overheid. Om te voldoen aan dit beveiligingsniveau met deze technische eisen is het waarschijnlijk dat u aanpassingen dient door te voeren in uw IT-systemen. Deze aanpassingen dienen uiterlijk op 1 mei 2011 doorgevoerd en getest te zijn.

TenneT toetst door middel van een enquête of de deelnemers aan het berichtenverkeer deze technische aanpassingen op 1 mei 2011 gerealiseerd kunnen hebben. Immers: mocht een deelnemer zijn systemen niet gereed hebben op 1 mei 2011, dan heeft dit als gevolg dat deze deelnemer zelf en alle deelnemers waarmee deze deelnemer communiceert, onderling geen berichten kunnen uitwisselen. Hiermee komt de continuïteit van het berichtenverkeer in gevaar.

Uitstel hoger beveiligingsniveau
Als alternatief ziet TenneT de situatie dat alle deelnemers één jaar langer de tijd krijgen om de systemen gereed te maken voor dit hogere beveiligingsniveau. De huidige certificaten zullen dan in 2011 vervangen worden door nieuwe certificaten van het huidige beveiligingsniveau. In 2012 zullen opnieuw certificaten uitgegeven worden, ditmaal met het hogere beveiligingsniveau.

Voor- en nadelen


* In 2011 een hoger beveiligingsniveau gebruiken betekent dat slechts éénmaal vervanging van de certificaten plaatsvindt: dit bespaart inspanning en beperking van risico. Het nadeel is dat niet alle deelnemers aan het berichtenverkeer in enkele maanden tijd alle benodigde wijzigingen aan de IT-systemen kunnen doorvoeren, met gevolgen voor alle deelnemers.

* De verhoging van het beveiligingsniveau een jaar uitstellen betekent voldoende tijd voor de deelnemers om de systemen gereed te maken en te testen. Tevens ook de extra inspanning dat deelnemers tweemaal hun certificaat moeten vervangen.

Om tot de beste keuze te komen voor alle deelnemers, legt TenneT alle deelnemers enkele vragen voor. Deze vragen zijn verstuurd naar de bij TenneT bekende contactpersoon binnen uw bedrijf. De verzamelde gegevens zullen gebundeld worden, waarna TenneT zal kiezen voor één van beide situaties. TenneT zal u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van het project PKI de heer J. Stikvoort via telefoonnummer +31 (0) 26 373 3168 of via e-mailadres pki-cps@tennet.eu.
Uitgebreidere informatie vind u onder Diensten.