ICT Kwetsbaarheid en Nationale Veiligheid

15/12/2010 13:18

The Hague Centre for Strategic Studies

Nederland heeft een samenhangend beleid en een betere verantwoordelijksheids verdeling nodig op het gebied van ICT veiligheid (cyber security). De huidige verantwoordelijkheden zijn niet helder en erg gefragmenteerd. De recente aanvallen op de website van het OM en Mastercard, maakte de kwetsbaarheden wederom zichtbaar. Andere landen zoals Amerika, Canada en Engeland hebben een specifieke strategie op het gebied van cybersecurity. Nederland moet dit voorbeeld volgen. Dit concludeert een studie over cybersecurity en nationale veiligheid van de Denktank Nationale Veiligheid, ICT Kwetsbaarheid en Nationale Veiligheid.

Ook heeft Nederland net als de meeste andere landen een onvolledig beeld van de dreigingen en kwetsbaarheden op ICT-gebied. Ter verbetering van dit beeld is vorige maand door Govcert het Eerste Nationale Trendrapport Cybercrime en Digitale Veiligheid uitgebracht.

Doordat ons gebruik van ICT steeds intensiever wordt, zijn we ook steeds kwetsbaarder voor technisch en menselijk falen en voor digitale aanvallen, stelt het rapport. Elektronische aanvallen en digitale spionage vinden steeds vaker plaats, ook in Nederland. Aanvallen kunnen militaire processen verstoren, vitale infrastructuur zoals elektriciteitsvoorziening treffen, of bedrijfssystemen buiten werking stellen, alle met mogelijk gevolgen voor de nationale veiligheid, zo benadrukt de studie.

Criminele organisaties, individuen, maar ook staten voeren digitale aanvallen uit. Daarnaast vindt cyberspionage plaats, bijvoorbeeld om politieke en militaire informatie te vergaren. Ook wordt het internet door jihadisten gebruikt als middel voor propaganda en rekrutering, een vorm van cyberterrorisme.

Door de toenemende groei van ICT systemen in de samenleving neemt de waarschijnlijkheid en impact van digitale aanvallen toe. Daarom is het van belang dat Nederland zo snel mogelijk een cybersecurity strategie ontwikkelt. De HCSS studie beveelt aan dat een strategie uiteenzet: 1. wat cybersecurity is; 2. wat de organisatorische verantwoordelijkheden zijn; 3. wat de benodigde capaciteiten zijn om digitale aanvallen te voorkomen of erop te reageren om verstoring van de nationale veiligheid te voorkomen; en 4. de juridische kaders waarbinnen de overheid helder kan handelen.

De Denktank Nationale Veiligheid heeft als doel het verhelderen van maatschappelijke vraagstukken die samenhangen met en van belang zijn voor de nationale veiligheid in Nederland. De Denktank stimuleert het debat en publiceert nieuwe en vernieuwende inzichten. Hierdoor draagt de Denktank bij aan het verbeteren van het kennisniveau over nationale veiligheid bij publiek, pers, de wetenschappelijke gemeenschap en de beleidswereld. De Denktank doet dit op basis van eigen onderzoek en analyse en in samenwerking met de bestaande kennisbasis in Nederland en Europa. Hierbij betrekt de Denktank actief de netwerken van de deelnemers.

De Denktank Nationale Veiligheid is een initiatief binnen de strategie Nationale Veiligheid. Producten van de Denktank zijn openbaar en worden tevens aangeboden aan de interdepartementale Stuurgroep Nationale Veiligheid.

De Denktank bestaat uit een vast kernteam onder leiding van Prof. Dr. Rob de Wijk (directeur Den Haag Centrum voor Strategische Studies) en een per thema wisselende groep experts uit het bedrijfsleven, de wetenschap en maatschappelijke organisaties.