Prinses Màxima in de nieuwe Verzekerd!

15/12/2010 13:49

Verbond Van Verzekeraars

"Financiële educatie is geen hype." Dat zegt Prinses Màxima in het decembernummer van Verzekerd!. De prinses gaat in een exclusief interview in het relatiemagazine van het Verbond van Verzekeraars uitgebreid in op het belang van financiële educatie.

Prinses Màxima is sinds september dit jaar erevoorzitter van CentiQ, Wijzer in geldzaken, een educatieplatform waarin ook het Verbond is vertegenwoordigd. De noodzaak om aan een financieel bewust Nederland te werken, is in de optiek van de kroonprinses groot: onderzoek toont keer op keer aan dat het beheren van de eigen huishoudportemonnee voor de meeste mensen geen vanzelfsprekendheid is. Eén op de vier mensen in ons land spaart nooit en is niet voorbereid op onvoorziene uitgaven. Daarnaast vertoont maar liefst een derde van de jongeren financieel risicovol gedrag.

Wat Prinses Màxima betreft, kun je dan ook niet vroeg genoeg beginnen met financiële educatie. Ze vindt het belangrijk dat het op scholen in bestaande vakken wordt geïntegreerd en dat ouders al vroeg met zakgeld beginnen. Ook de financiële sector kan helpen en moet financiële educatie bovenal als een kans zien.

Volgens de Prinses is financiële educatie een continu proces, waar blijvend aandacht aan moet worden besteed. Jongeren en vrouwen verdienen daarbij extra aandacht. "Van de kwetsbare groep jongeren vindt twee derde omgaan met geld moeilijk en de kans dat ze worden verleid om een onverantwoorde aankoop aan te gaan, is door internet en mobiele telefoons aanzienlijk vergroot", aldus de Prinses.

In dit nummer verder:


- "Ik probeer altijd iedereen bij de wedstrijd te betrekken." Een portret van vertrekkend Verbondsvoorzitter Willem van Duin, die de voorzittershamer hanteerde in een periode die voor de bedrijfstak allesbehalve makkelijk was. Hoe laat hij de vereniging achter?


- Het voorgenomen provisieverbod luidt het einde van een tijdperk in. Een historisch moment?


- Ron van Kesteren van de Stichting toetsingscommissie verzekeraars laat zijn licht schijnen op het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Volgens hem gaat het keurmerk hét verschil maken. "Keurmerkverzekeraars fungeren als een soort kopgroep, en een kopgroep heeft altijd invloed op de rest van het peloton."


- 21 voertuigen total loss, 124 zwaar beschadigd en 130 licht beschadigd: op 26 oktober 2010 stond parkeergarage De Appelaar in Haarlem in lichterlaaie. Hoe verloopt de afwikkeling van deze grote schade?


- De Mexicaanse griep is in oktober ten einde verklaard, maar hoe groot is de kans op een nieuwe uitbraak?

Verzekerd! is dit najaar volledig gerestyled tot een echt relatiemagazine, waarin achtergronden worden belicht en kritische geluiden niet worden geschuwd. Het blad vormt daarmee een belangrijke aanvulling op de digitale nieuwsbrief van het Verbond. Dit decembernummer van Verzekerd! is het tweede nummer in 'nieuwe stijl'.

Verzekerd! verschijnt zes keer per jaar. De eerstvolgende uitgave verschijnt eind februari 2011. Informatie over inhoud, abonnementen e.d.: verzekerd@verzekeraars.nl.