Muziek maken is hot

15/12/2010 14:20

St. Jeugdcultuurfonds Nederland

Zingen en musiceren ondersteunt de ontwikkeling van vaardigheden als luisteren en lezen en stimuleert de emotionele intelligentie.

Muziek verliest steeds meer terrein in het Nederlands onderwijs. Wetenschappers hebben ondertussen groeiende belangstelling voor de functie die muziek heeft voor de hersenontwikkeling van kinderen. Kinderen die muziek maken scherpen daarmee hun auditieve schors en leren beter luisteren. Muzieklessen stimuleren daardoor emotionele intelligentie en leren lezen. Zo'n twintig procent van de kinderen kampt met leesproblemen, mede doordat ze minder precies kunnen luisteren.

Voor het Jeugdcultuurfonds Nederland zette wetenschapsjournalist Mark Mieras het meest recente onderzoek op een rijtje. Het hele artikel van Mieras vindt u op www.jeugdcultuurfonds.nl

http://www.jeugdcultuurfonds.nl