Rechtbank Utrecht


'Pedojager' mag adres veroordeelde ontuchtpleger niet noemen

15 december - De voorzieningenrechter heeft woensdag een man die bekend staat als `pedojager' verboden om nog langer te publiceren over een man die in 1995 wegens ontucht werd veroordeeld. Ook mag hij de woon- of verblijfplaats van de veroordeelde man niet publiceren.

In december 2009 werd in de woonplaats van de ontuchtpleger een protestmars en flyeractie gehouden. In de flyers werden naam en adres van de betrokken man genoemd. De rechter achtte het aannemelijk dat de `pedojager' bij deze flyeractie betrokken is geweest. De veroordeelde man heeft gesteld dat hij naar aanleiding van de acties het afgelopen jaar door buurtbewoners zodanig is getreiterd en geïntimideerd dat in samenspraak met politie, justitie en de burgemeester is besloten dat verhuizing naar een andere gemeente noodzakelijk is. Hij eiste daarom dat de pedojager zijn nieuwe woon- en verblijfplaats niet bekend mag maken.

De rechter oordeelde dat de protestmars en flyeractie van de `pedojager' onrechtmatig waren ten opzichte van de veroordeelde ontuchtpleger. De voorzieningenrechter achtte de - voorzienbare - persoonlijke gevolgen van deze acties voor de man onnodig groot. Het maatschappelijke belang van bescherming van kinderen en hun ouders voor pedoseksuelen, waarvoor de `pedojager' zich sterk zegt te maken, moet op een andere wijze te worden behartigd. Déze handelwijze werkt eigenrichting in de hand, aldus de rechter. De vrees die de veroordeelde man heeft dat de `pedojager' zal proberen om zijn nieuwe verblijfplaats te achterhalen en deze aan het publiek bekend zal maken noemde de rechter, tegen de achtergrond van de eerdere onrechtmatige acties, terecht.

Bij iedere overtreding van het verbod moet de `pedojager' een dwangsom van 2000 euro betalen, tot een maximum van 20.000 euro.

LJ Nummer

BO7295

Zie het origineel
Bron: Rechtbank Utrecht Datum actualiteit: 15 december 2010