CDA


Wortmann: Europarlement wil aanscherping euro-voorstellen woensdag 15 december 2010

Het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie veel meer de rol krijgt van onafhankelijke bewaker van het Stabiliteits- en Groeipact, gebaseerd op heldere regels en afspraken om koehandel tussen lidstaten te voorkomen. Dat heeft CDA-Europarlementariƫr Corien Wortmann-Kool vandaag in het debat over de aanstaande Europese Top gezegd. Als rapporteur voor het Stabiliteits- en Groeipact wil ze de wetgevingsvoorstellen flink aanscherpen.

"Voorkomen is beter dan genezen, dat heeft de Griekse schuldencrisis pijnlijk laten zien. Als lidstaten uit de pas lopen of als er twijfels bestaan over de cijfers die de lidstaten presenteren moet er al in een vroeg stadium worden ingegrepen kunnen worden en wanneer ze hun beleid niet aanpassen moeten er direct sancties volgen", aldus Wortmann.

Corien Wortmann-Kool leidt de onderhandelingen over het Stabiliteits- en Groeipact met de Europese Commissie en de Raad: "We moeten lering trekken uit de crisis en veel steviger afspraken maken om het overtreden van Europese begrotingsregels te voorkomen en indien nodig af te straffen. Een solide euro is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en lidstaten die vrijblijvend een economisch beleid voeren wat risicovol is voor de stabiliteit van de euro moeten daarop aangesproken worden."

Deel uitmaken van de Eurozone brengt voordelen voor een lidstaat, maar betekent ook duidelijke verplichtingen. "De euro heeft ons in de afgelopen 10 jaar veel welvaart, werkgelegenheid en stabiliteit gebracht. Dat moeten we in deze crisistijd niet uit het oog verliezen. Nationale parlementen moeten meer betrokken zijn bij hoe hun land de spelregels van het Pact respecteert. De doelstellingen van het Pact moeten veel meer nationaal bezit worden", aldus Wortmann.