Gemeente Waddinxveen


Subsidie van 3,7 miljoen voor sanering verspreid glas in Polder Bloemendaal

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben, op verzoek van de gemeente Waddinxveen, besloten 3,7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de sanering van verspreid glas in Polder Bloemendaal. Dit gebeurde tijdens hun vergadering van woensdag 15 december 2010.

Het gaat om de sanering van ongeveer vijftien hectare verspreid glas in de periode 2011-2014. De sanering is bedoeld voor herstel van het open veenweidenlandschap door de glaspercelen in graspercelen te veranderen. Hiermee ontstaan er ook mogelijkheden om de natuurwaarden en recreatiegelegenheid in de polder te vergroten. De subsidie is inzetbaar om de kosten van de glassanering te dekken, wanneer de toepassing van de Ruimte voor Ruimteregeling onvoldoende oplevert. De Ruimte voor Ruimteregeling houdt het recht in om één burgerwoning te bouwen als een halve hectare glas wordt gesaneerd.

De gemeente heeft met de subsidie en de Ruimte voor Ruimteregeling gunstige voorwaarden geschapen voor de glassanering in dit deel van het Groene Hart. Het is nu aan de glaseigenaren zelf om op vrijwillige basis en op grond van particulier initiatief werk te maken van de sanering.