GroenLinks
Meer Europese samenwerking bij defensie is efficiënt

Woensdag 15 december 2010, 15:28u - Rik Grashoff
* defensie

* europese unie

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie van GroenLinks aangenomen om meer Europese samenwerking en taakspecialisatie te overwegen bij de krijgsmacht. "De Europese landen zijn zo met elkaar verbonden, dat het niet meer van deze tijd is dat alle landen een eigen leger hebben dat overal een beetje goed in is", aldus GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff (woordvoerder defensie).

Volgens Grashoff kunnen Europese samenwerking en taakspecialisatie een effectievere en efficiëntere krijgsmacht opleveren die beter uitgerust is om het eigen grondgebied te beschermen en deel te nemen aan internationale missies.

Het Ministerie van Defensie moet aankomende jaren flink bezuinigen waarbij 11.000 werknemers van het ministerie ontslagen dreigen te worden. Minister Hillen komt in het voorjaar met de plannen om dit in te vullen. Europese samenwerking en taakspecialisatie kunnen hier een bijdrage aan leveren.

Alleen het tweede testtoestel van de JSF staat voor de regering niet ter discussie, ook nu de kosten van het project weer met 1,4 miljard zijn gestegen. Grashoff: "Samen met de PvdA en SP heb ik verzocht ook de beslissing hierover nog eens mee te nemen, maar VVD, PVV en CDA vinden de JSF belangrijker dan de banen van 11.000 mensen".

Grashoff is desondanks blij dat de Tweede Kamer hem steunt in zijn verzoek aan de minister om Europese samenwerking en taakspecialisatie serieus te overwegen bij het herdefiniëren van de ambities van de krijgsmacht.

"GroenLinks vindt dat het kabinet keuzes moet maken: waar is de Nederlandse defensie goed in en op welke gebieden kunnen we beter samenwerken met bijvoorbeeld Duitsland of Engeland."