Provincie Overijssel

Investering van bijna 760.000 euro in asbestsanering

15 december 2010

Provincie Overijssel en gemeente Hof van Twente investeren bijna 760.000 euro in onderzoek van 14 en sanering van 4 locaties in de gemeente Hof van Twente. Gedeputeerde Theo Rietkerk van provincie Overijssel en wethouder Josh Sijbom tekenden woensdag 15 december hiertoe convenant IV, sanering asbestlocaties Hof van Twente.

Provincie en gemeente investeren bijna 760.000 euro in asbestsanering

De totale kosten die met de uitvoering van het convenant zijn gemoeid, bedragen 758.000 euro. De provincie neemt daarvan maximaal 540.000 euro voor rekening en de gemeente betaalt 217.000 euro. Het gaat hierbij om locaties die eigendom zijn van de gemeente Hof van Twente.

Convenant IV, sanering asbestlocaties

Dit 4^e convenant komt voort uit de Meerjarenprogramma's Wet bodembescherming 2005-2009 en 2010-2014 van de provincie Overijssel.

Wethouder Sijbom: "De gemeente Hof van Twente en de provincie Overijssel werken al gedurende vier jaren intensief samen in de programmatische aanpak van de asbestproblematiek in gemeentelijke eigendommen binnen deze gemeente. De samenwerking verloopt al jaren zeer effectief en plezierig."

Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is te komen tot een adequate aanpak van het onderzoek naar asbest en het saneren van asbestlocaties. In veel gevallen betreft het saneringen van openbare ruimte zoals plantsoenen, sportvelden en de omgeving van openbare gebouwen.

Gedeputeerde Rietkerk: "Door het sluiten van dit vierde convenant geven we verder invulling aan de samenwerking en wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van de bestaande milieudoelstellingen en gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Iedereen in Overijssel moet schoon en veilig kunnen wonen en leven."

De locaties

Eind 2014 moeten de werkzaamheden zijn afgerond. De te saneren locaties zijn gelegen aan de Van Kollaan/Roerdompstraat, de Stationslaan en Wheeweg te Goor en aan de Lindelaan 20-50 in Diepenheim. De 14 onderzoekslocaties bevinden zich op diverse plaatsen in Goor, Bentelo, Markelo en Diepenheim.

Dit is alweer het 4^e convenant dat gemeente en provincie sluiten. Het eerste convenant sloten beide bestuurders in 6 maart 2007, de tweede in april 2008 en het derde in oktober 2009. De locaties uit de eerste twee convenanten zijn inmiddels allemaal gesaneerd; van convenant 3 grotendeels. In totaal zijn nu 19 locaties gesaneerd en een nog groter aantal locaties onderzocht. Door ondertekening van dit convenant kunnen opnieuw vier verontreinigde terreinen worden gesaneerd en 14 locaties worden onderzocht.