Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden


toekomstperspectief

Duurzaam waterbeheer, het blauwe toekomstperspectief

Publicatiedatum : 15 december 2010

Het Groene Hart heeft te maken met klimaatverandering en bodemdaling. De waterproblematiek raakt ons allemaal. Goede samenwerking tussen bestuurders, ondernemers en maatschappelijke organisaties is noodzakelijk om tot duurzame oplossingen te komen. Daarom hebben Stichting Groene Hart en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het initiatief genomen om de partijen samen te brengen op een conferentie.

Prominente sprekers en workshops

In de ochtend geven prominente sprekers hun visie op ontwikkelingen in het Groene Hart. Yttje Feddes, rijksadviseur voor het landschap, zoomt in op de ruimtelijke kwaliteit van het Groene Hart. Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzaam innoveren, laat zien hoe actuele kennis gecombineerd kan worden met duurzaamheid. Daarna zullen vertegenwoordigers van verschillende partijen discussiëren over duurzame inrichting en de besturing van het Groene Hart. 's Middags is er tijd voor verdere verdieping in workshops over de volgende thema's:
* beschikbaarheid en kwaliteit van zoet water;
* invloed van water bij ruimtelijke ontwikkelingen;
* relatie tussen water, landbouw en bodemdaling;
* kansen van waterrecreatie.

De conferentie is op donderdag 10 februari 2011 in het Stadhuis van Woerden. De deelnemersbijdrage is EUR 25,- voor organisaties en EUR 12,50 voor particulieren. U kunt zich aanmelden bij contact@groenehart.info.

Luchtfoto Groene Hart

Het Groene Hart is de inzet van een conferentie op donderdag 10 februari 2011