Gemeente Breda

Baan Bonus Breda als stimulans voor werkgever en werkzoekenden

Werkzoekende moet minimaal een half jaar een bijstandsuitkering ontvangen

Werkgevers die een Bredase werkzoekende in dienst nemen kunnen per werknemer een eenmalig bedrag ontvangen van ⬠5.000,-. Voor een jaarcontract is dat bedrag ⬠10.000,- per werknemer.

Deze tijdelijke stimuleringsregeling gaat in per 1 januari 2011. De Baan Bonus Breda past bij de uitgangspunten in het coalitieakkoord om de participatie op de arbeidsmarkt te stimuleren.

De huidige economische situatie en de werking van de arbeidsmarkt vragen om vernieuwende en effectieve instrumenten. De Baan Bonus Breda is zoân instrument dat werkgevers direct in staat stelt om een Bredase werkzoekende in dienst te nemen. Dit instrument past bij het doel om vraag en aanbod directer bij elkaar te brengen.

Het voordeel van deze regeling is dat deze snel, praktisch en zonder veel formaliteiten kan worden aangevraagd. Het kost een werkgever maar vijf minuten om een digitaal aanvraagformulier in te vullen via de website www.baanbonusbreda.nl die per 1 januari 2011 operationeel is. Een match kan vervolgens snel worden gemaakt.

Naast het interessante financiële aanbod heeft de Baan Bonus Breda ook nog andere voordelen. Kandidaten worden geselecteerd en gerecruteerd uit een zorgvuldig samengestelde poule van ingeschreven werkzoekenden. De werkgever bespaart hierdoor kosten voor werving en selectie. Een team van job-matchers draagt concreet kandidaten voor die goed aansluiten bij de opgegeven vacature. De werkgever heeft steeds contact met een vaste contactpersoon. Ook na de invulling van de vacature blijft deze bereikbaar voor vragen en advies.

Baan Bonus Breda sluit aan bij de landelijke ontwikkeling om experimenten mogelijk te maken die werkgevers in de gelegenheid stelt om bemiddeling bij werkloosheid zelf positief te beïnvloeden.

Gemeente Breda stimuleert met deze regeling de werkgelegenheid en geeft werkzoekenden de mogelijkheid werkervaring op te doen en hun positie op de arbeidsmarkt te vergroten.

Werkgevers kunnen voor informatie over de Baan Bonus Breda contact opnemen met Michiel Keulemans, projectleider Baan Bonus Breda (06 â 13223951) of mailen naar baanbonus@breda.nl. Voor meer informatie zie www.baanbonusbreda.nl.

Breda, 15 december 2010