Gemeente Goedereede


Eerste gebruiksvergunningen brandveiligheid recreatieterreinen

Op 2 december 2010 overhandigde de gemeente Goedereede namens de brandweer de eerste gebruiksvergunningen. Camping De Blommerstee en Recreatiepark De Klepperstee zijn de eerste recreatieterreinen die de gebruiksvergunning ontvangen. De vergunningen gaan over het project Brandveiligheid Recreatieterreinen.

De basis van het project Brandveiligheid Recreatieterreinen is dat recreëren op de recreatieterreinen in Ouddorp nu al veilig is. Met de "Beleidsnotitie Brandveiligheid Recreatieterreinen Goedereede" en de "Brandbeveiligingsverordening Goedereede 2009" wil de gemeente de veiligheid naar een nog hoger niveau brengen. In de notitie en de verordening zijn eisen gesteld aan de brandveiligheid op de recreatieterreinen. Alle recreatieondernemers zijn geïnformeerd over het proces en de praktische uitvoering van de brandbeveiliging. De brandweer geeft een gebruiksvergunning af als er afspraken over de brandveiligheid gemaakt zijn of als het terrein al voldoet aan de eisen.

Camping De Blommerstee en Recreatiepark De Klepperstee zijn de eerste recreatieterreinen die voldoen aan de eisen. Burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde overhandigde de gebruiksvergunningen aan de eigenaren van de genoemde recreatieterreinen. De brandweer, bestuurders van de VEERO en de projectgroep waren hierbij aanwezig.

Foto: overhandiging gebruiksvergunning
v.l.n.r; de heer Den Hollander, burgemeester G.J. van de Velde-de Wilde, de heer Kievit, de heer en mevrouw Meijer.

Meer informatie over de gebruiksvergunning is te krijgen bij Brandweer Rotterdam-Rijnmond, District Zuid Hollandse Eilanden, afdeling Preventie. Deze afdeling is bereikbaar op nummer (0181) 67 77 50 of per e-mail; brandveiligheidzhe@veiligheidsregio-rr.nl.