Gemeente Dantumadeel


Feanwâldsterwâl krijgt dorpsstatus in Dantumadiel

De gemeente Dantumadiel is op 1 januari 2011 een dorp rijker. De gemeenteraad besloot tijdens de raadsvergadering van 14 december j.l. Feanwâldsterwâl aan de kant van Feanwâlden de dorpsstatus te verlenen. De gemeenteraad wil er bij de gemeente Tytsjerksteradiel op aan dringen om haar deel van Feanwâldsterwâl ook de dorpsstatus te verlenen.

Feanwâldsterwâl ligt in de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel en stond te boek als buurtschap. Na de invoering van de wet BAG in 2009 ontstond hier enig tumult over en werd er door de bewoners een actiecomité opgericht om de dorpsstatus te verkrijgen. Door het besluit van de gemeenteraad in Dantumadiel is dat nu deels gelukt. De dorpsstatus is echter van beperkte aard. Feanwâldsterwâl blijft in twee gemeenten liggen en houdt twee postcodes. De wijziging wordt ook niet in de gemeentelijke basisadministratie opgenomen, waardoor er aan het raadsbesluit geen extra kosten zijn verbonden.