Gemeente Doetinchem

Afvalkalender 2011 in een nieuw jasje

Persbericht, 15 december 2010

In de week voor kerst wordt de nieuwe afvalkalender voor 2011 verspreid. Dit keer ziet de afvalkalender er anders uit dan voorgaande jaren. Om het voor inwoners van de gemeente Doetinchem zo gemakkelijk mogelijk te maken zijn de inzameldata helemaal toegespitst op het desbetreffende huisadres. In de kalender vinden inwoners dus alleen de gegevens die voor hen van belang zijn.

De afvalkalender is vanaf 20 december 2010 ook digitaal te bekijken via www.doetinchem.nl/afvalkalender. Daar kan een postcode en huisnummer worden ingevoerd waarna de afvalkalender voor 2011 op het beeldscherm verschijnt.

Hoe werkt de nieuwe kalender?

In het inzamelschema op de voorzijde van de kalender, zien inwoners in één oogopslag wanneer zij de verschillende soorten afval aan de weg kunnen zetten. Ook feestdagen, en eventuele vervangende rondes die gereden worden, zijn in het schema opgenomen. Alle overige informatie over afval en handige telefoonnummers en adressen, komt verderop in de kalender aan bod.

Gewijzigde inzameldagen

De routes die de vuilniswagens rijden zijn voor aankomend jaar hier en daar aangepast. Het kan zijn dat de inzameldag voor oud papier in 2011 op een andere dag valt dan inwoners gewend zijn. Ook de inzameldag voor het plastic afval is in sommige wijken gewijzigd. Wij adviseren iedereen daarom de kalender goed te bekijken en op een zichtbare plek te bewaren.

Persberichten