Gemeente Doetinchem

Akkermansweide in Gaanderen heeft nu ook keurmerk

Verheulsweide, Wijnbergen, Keppelseweg en De Huet houden Keurmerk Veilig Ondernemen

Persbericht, 15 december 2010

Schoon, heel en veilig. Dat is het doel van de samenwerking tussen ondernemers, gemeente, brandweer en politie in het kader van KVO-B. KVO-B staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen. Afgelopen maandag werden de certificaten uitgereikt van de hercertificering voor de bedrijventerreinen Verheulsweide, Wijnbergen, Keppelseweg en De Huet. Ook beschikt het bedrijventerrein Akkermansweide in Gaanderen nu over een certificering.

Op 17 november 2010 vond in Doetinchem de audit plaats in het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen. De audit had betrekking op de her-certificering KVO-B Continue Samenwerken voor de bedrijventerreinen Verheulsweide, Wijnbergen, Keppelseweg en De Huet. Ook vond de audit plaats voor de certificering van bedrijventerrein Akkermansweide in Gaanderen.
Beide audits zijn succesvol afgerond. De uitreiking van de certificaten vond plaats tijdens de
Algemene Ledenvergadering van IG&D op 13 december 2010.

Samen veiligheid vergroten

Het keurmerk KVO-B Continue Samenwerken geeft aan dat de betrokken partijen op de bedrijventerreinen (ondernemers, gemeente, brandweer en politie) samen structurele maatregelen nemen om de veiligheid op de bedrijventerreinen te vergroten. De ervaringen met KVO-B trajecten bewijzen het succes van deze werkwijze: schade vermindert aanzienlijk en het gevoel van veiligheid neemt in belangrijke mate toe.

Persberichten