Gemeente Doetinchem

Gaten in het betaald parkeergebied

Persbericht, 15 december 2010

Binnen het betaald parkeergebied van Doetinchem zit een aantal gaten. Hier is onduidelijk of er wel of niet betaald moet worden. Voor de bezoekers is dit verwarrend. De gemeente Doetinchem gaat dit oplossen met de volgende maatregelen:

Op korte termijn wordt een aantal zaken opgelost, zoals:
* Op de Rozengaardseweg zijn drie parkeerplaatsen ter hoogte van Albert Heijn nog gratis. Deze plekken worden anders ingericht.
* Bij de Dr. Huber Noodstraat staan bij Vögele regelmatig auto's op de stoep geparkeerd. Dit wordt aangepakt.

* Aan de Terborgseweg achter de winkels (zoals Bakker Ten Veen) wordt betaald parkeren ingevoerd.

* Aan de C. Missetstraat ten hoogte van SCA wordt overlegd of parkeren onmogelijk gemaakt kan worden.

Middellange en lange termijn

Op middellange termijn worden de parkeerplaatsen bij Ruimzicht, Brouwerskamp, Emmastraat, Politiebureau C. Missetstraat, de Rabobank aan de Terborgseweg, de Wijnbergseweg en de Meestersstraat en omgeving gewijzigd.

* Voor Ruimzicht geldt dat de huidige parkeerplaats wordt gebruikt door Ruimzicht, het Graafschap College, ziekenhuispersoneel en bezoekers. Ook ouders van CBS De Haven gebruiken dit terrein wanneer ze kinderen van en naar de basisschool brengen. Hier zou een ticketautomaat een regulerend effect kunnen hebben.
* Ook voor Brouwerskamp zou een ticketautomaat een oplossing kunnen bieden, waarbij de bewoners de beschikking krijgen over een vignet/vergunning.

* In een deel van de Emmastraat wordt regelmatig voor woningen geparkeerd. Hier geldt betaald parkeren, maar de dichtstbijzijnde automaat staat relatief ver weg. Een extra ticketautomaat is hier de oplossing.

* Het terrein voor en achter het politiebureau wordt betaald parkeren tegen normaal tarief.

* Het parkeerterrein bij de Rabobank zal met de tijd anders worden ingericht.

* Het parkeergebied aan de Wijnbergseweg zal middels een parkeermeter uitgebreid worden.

* In de Meestersstraat geldt betaald parkeren, maar hier zal een ticketautomaat moeten worden toegevoegd.

* Op de lange termijn zullen ook de spoorzone ten noorden van het spoor, de Melkweg en Sportpark zuid-noord worden aangepakt.

Duidelijkheid voor de gebruiker

Door de huidige gaten in het betaald parkeergebied aan te pakken ontstaat duidelijkheid voor de weggebruiker.

Persberichten