Voedsel en Waren Autoriteit

Nieuwsbericht: Illegale slachtplaatsen ontmanteld

Rechercheurs werkzaam bij de nVWA-Inlichtingen- en Opsporingsdienst (nVWA-IOD) hebben onder leiding van het Functioneel Parket en in goede samenwerking met de politie Twente, op dinsdag 14 december 2010 doorzoekingen gedaan op 4 locaties in Overijssel. Dit omdat er een vermoeden was dat er illegaal geslacht werd. Het ging om 2 woningen, 1 stal en 1 auto. Bij deze doorzoekingen zijn 2 slachtplaatsen en 1 illegale uitsnijderij aangetroffen. Er zijn 2 mensen aangehouden: een slachter en een veehandelaar. De betrokkenen worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door ongekeurd vlees in de handel te brengen.

Er werd slachtafval gevonden, een illegaal geslacht paard, tientallen huiden, gestroopt wild, 1300 kilo vlees van dubieuze herkomst, diverse administratie, slachtgereedschap en een pistool met munitie. Het ingestelde onderzoek richt zich onder andere op de vermoedelijke overtreding van de Europese wet- en regelgeving die geldt voor het slachten van dieren.

Genomen maatregelen
Na de doorzoekingen zijn de karkassen, het vlees, de administratie en overige spullen in beslag genomen. Het dierlijke materiaal wordt ter destructie aangeboden.

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunt u contact opnemen met het team persvoorlichting van de nVWA (070) 448 46 46.

De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit.