Gemeente Zaanstad

15-12-2010

Staat van de Stad: gemeente brengt naslagwerk uit

Alle relevante gegevens over Zaanstad gebundeld

De gemeente Zaanstad heeft een naslagwerk uitgebracht met alle beschikbare en relevante gegevens over Zaanstad. Staat van de Stad is een ijkpunt in de uitvoering van Zaans Evenwicht en startpunt voor het collegeakkoord `Wederzijds aanspreekbaar'.

In Staat van de Stad wordt antwoord gegeven op kernvragen als: Waar staan we als stad? Welke ontwikkelingen hebben zich voorgedaan en welke kunnen we verwachten in de nabije toekomst? En hoe verhoudt de ontwikkeling binnen Zaanstad zich tot de algemene ontwikkelingen? In elk hoofdstuk wordt een afzonderlijk thema belicht, waarbij door middel van deze vragen een zo compleet mogelijk beeld wordt geschetst van de huidige stand van zaken in Zaanstad.

Behalve een overzichtdocument, is Staat van de Stad ook een beleidsondersteunend instrument. Door alle beschikbare informatie in een document overzichtelijk te rangschikken en te duiden, kan op verschillende beleidsterreinen makkelijk en snel kennis worden uitgewisseld. Op basis van de gegevens kan immers beter worden ingespeeld op behoeften van partners, organisaties en burgers.

Het streven is om elke twee jaar een Staat van de Stad uit te gegeven om inzicht en informatie te bieden over Zaanstad aan partners, organisaties, burgers en ambtenaren. Staat van de Stad is te lezen op de gemeentelijke website.