Gemeente Nieuwegein

woensdag, 15 december 2010

Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond heeft het college een amendement van de coalitiepartijen omarmd. In het amendement werd gevraagd om invulling te geven aan de ´Stad-op-orde´-voorziening, een afspraak uit het collegeakkoord.

Een ´Stad-op-orde´-voorziening heeft ten doel mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen en bijstandsgerechtigden een tegenprestatie te laten leveren die ten goede komt aan de stad. De activiteiten in het kader van de ´Stad-op-orde´-voorziening bevorderen de economische en maatschappelijke zelfredzaamheid van inwoners.

Wethouder van Sociale Zaken, Wouter Kolff: ´We willen graag dat mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie leveren die ten goede komt aan de stad of zo snel mogelijk naar regulier werk worden geleid. In dat laatste geval stopt de bijstandsuitkering en wordt men tijdelijk van inkomen voorzien uit re-integratiegelden. Basisvereiste is dat mensen in staat zijn om werk te verrichten en de doelstelling is doorstroming naar regulier werk. We moeten nog beter dan voorheen kijken naar wat mensen wel kunnen, zodat niemand langs de kant blijft staan. De komende tijd zullen we op kleine schaal experimenteren met deze voorziening. Als deze succesvol is, kunnen we bezien in hoeverre de voorziening structureel ingezet wordt.´