Gemeente Purmerend

Nieuws B en W 2010-12-14

15 december 2010

Parkeren in centrumgebied Weidevenne
De parkeersituatie in het centrumgebied Weidevenne is voor bezoekers niet optimaal vanwege de hoge parkeerdruk. Parkeeronderzoek wijst uit dat - met uitzondering van het parkeerdek boven het winkelcentrum - op piekmomenten alle parkeerplekken bezet zijn. Een vorm van regulering kan hierin verbetering brengen. Het college stelt voor om in het gebied een blauwe zone in te stellen met een maximale parkeerduur van 1 uur en met betrokkenen in het gebied te overleggen over de voorwaarden voor ontheffing.

Subsidie wonen boven winkels werkt
De gemeente Purmerend kent een subsidieregeling die bedoeld is om het wonen (sociale huur of koop) boven winkels in de binnenstad te bevorderen. Omdat de gemeentelijke middelen beperkt zijn wordt voor die subsidie in 2011 een subsidieplafond van 250.000 euro vastgesteld. Het college heeft daarnaast criteria voor de volgorde van behandeling van subsidieaanvragen bepaald. Een bijdrage voor het realiseren van sociale huur of koop gaat vóór een bijdrage voor archeologisch onderzoek, als aanvragen in dezelfde maand zijn ontvangen. Binnen elke categorie worden de aanvragen op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Jaarverslag leerplicht/rmc 2009/2010
Het jaarverslag Leerplicht/Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdige schoolverlaters (RMC) 2009/2010 is uitgebracht. Purmerend voert de RMC-functie uit voor de regio Waterland en de gemeentelijke Leerplicht-taak voor Purmerend, Landsmeer, Beemster en Wormerland. Een belangrijke bevinding is het feit dat in het afgelopen schooljaar beduidend meer meldingen verzuim zijn gedaan. Dit heeft aan de ene kant te maken met een intensievere registratie van verzuim op o.a. ROC's en de introductie van het digitale verzuimloket. Uiteindelijk is afgelopen schooljaar weer 44% van deze groep teruggeleid naar het onderwijs. Daarnaast hebben de gemeentelijke Leerplicht- en RMC-functies te maken met een duidelijkere koppeling van zorg, onderwijs en arbeid (Centrum voor Jeugd en Gezin, verwijsindex Matchpoint) wat gevolgen heeft voor hun takenpaket.
Het college stelt het jaarverslag Leerplicht/RMC 2009/2010 vast en biedt het ter kennisgeving aan de gemeenteraad, naburige gemeenten, scholen en ketenpartners.