Radboud Universiteit Nijmegen


Zeven jonge onderzoekers met Rubiconbeurs naar het buitenland

Datum bericht: 15 december 2010

Vier jonge onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen gaan met een Rubiconsubsidie voor onderzoek naar het buitenland en drie onderzoekers komen met eenzelfde beurs onderzoek doen in Nijmegen. Zij vormen zeven van de in totaal 31 veelbelovende onderzoekers die zijn geselecteerd voor een subsidie uit het programma Rubicon. Daarmee biedt NWO pas gepromoveerde Nederlandse wetenschappers de kans om onderzoekservaring op te doen in het buitenland. Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijk onderdeel van hun CV.

De volgende vier Radboudonderzoekers vertrekken naar een toonaangevende universiteit in het buitenland

Perspectiefname in conversaties
Mw. drs. Sara Bögels (1982), gaat voor twaalf maanden naar de University of Glasgow, Language and Communication Group, Department of Psychology (UK). Ze gaat onderzoek doen naar perspectiefname in conversaties.
Bij het interpreteren van iemands uitingen in een gesprek, moet de luisteraar rekening houden met wat hij denkt dat de spreker weet. De onderzoeker gaat dit proces voor het eerst bekijken met behulp van hersenpotentialen en onderzoekt daarmee de neurocognitieve basis van het innemen van het perspectief van de spreker.

Stereotypen in het brein: woorden of beelden?
De heer drs. Ron Dotsch (1980), gaat onderzoek doen aan Princeton University , Department of Psychology naar stereotypen in het brein. Psychologen gaan ervan uit dat stereotypen (kennis over groepen) enkel in de vorm van woorden in het brein gerepresenteerd worden. Onderzocht wordt of stereotypen voor een deel uit zintuiglijke informatie bestaan, zoals visuele beelden van typische groepsleden.

Zelfbedreigende informatie blijft spoken
Mw. dr. Julie Krans (1982) gaat voor twee jaar naar de School of Psychology, University of New South Wales (AU) voor onderzoek naar traumabeelden. Na een trauma kunnen mensen last hebben van ongewenste beelden die in hun hoofd blijven rondspoken. Hier is nog geen goede verklaring voor. Dit onderzoek bekijkt of de mate van zelfbedreiging van een trauma een verklaring biedt.

Gezichtsverwerking bij sociaal angstigen
Dr. Oliver Langner (1977) gaat voor twee jaar naar Université Catholique de Louvain om onderzoek te doen naar gezichtsverwerking bij sociaal angstigen. Sociaal angstige mensen verwerken gezichtsinformatie anders dan niet angstige mensen, maar de onderliggende mechanismen zijn nog onbekend. De onderzoekers testen een nieuw model van gezichtsverwerking, op basis van de bevinding dat sociaal angstige mensen gevoeliger zijn voor grove visuele gezichtsinformatie.

Twee onderzoekers komen vanuit Frankrijk en een van uit Duitsland met een Rubiconsubsidie naar de Radboud Universiteit Nijmegen.

Explosieve reacties voor medische toepassingen
De heer dr. O. Fatunsin (1978) komt van de University of Rostock (DE) naar de het Institute for Molecules and Materials, Synthetisch Organische Chemie. De ultieme uitdaging voor een organisch chemicus is om een levende cel, of zelfs een levend organisme, te gebruiken als reactievat. In dit onderzoek worden explosieve reacties gebruikt om met microscopische precisie eiwitten, suikers en tumoren te visualiseren.

Balans in de hersenen van Parkinsonpatiënten
Mw. dr. M. Ferraye (1983) komt vanuit het Grenoble Institut des Neurosciences (FR) voor twee jaar naar het Donders Instiute voor onderzoek naar balansstoornissen bij Parkinsonpatiënten. Balansstoornissen bij Parkinsonpatiënten zijn berucht. De behandeling is lastig. Met geavanceerde hersenscans bestuderen de onderzoekers hoe de hersenen het evenwicht controleren, en wat mis gaat bij Parkinsonpatiënten. Deze informatie kan gebruikt worden voor de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden.

To bet or not to bet - Investigating the links between loss aversion, gambling and dopamine
Dr. G. Sescousse (1982), Centre de Neuroscience Cognitive (FR) komt eveneens voor twee jaar naar het Donders Institute in Nijmegen voor onderzoek naar de relatie tussen risicomijdend gedrag, gokken en dopamine.

We often tend to avoid risks leading to possible losses, even in the presence of potentially larger gains. This behaviour, known as 'loss aversion', has been shown to influence many real world decisions. Moreover, addictive behaviours such as compulsive gambling are thought to result from a disrupted loss aversion, which plays a role of 'cautionary brake' in everyday life. Here, we propose to use a pioneering approach combining functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) and psychopharmacology, in both healthy individuals and compulsive gamblers. This will allow to visualize brain activity supporting loss aversion behaviour, and to understand how it is modulated by dopamine, one of the major neurotransmitters in the brain. We hope to gain invaluable insight into the neurobiological mechanisms underlying loss aversion and compulsive gambling.

Rubicon voor pas gepromoveerden aan het begin van hun carrière Rubicon is voor jonge, veelbelovende, pas gepromoveerde onderzoekers die nog aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan en van wie op grond van hun wetenschappelijke kwaliteiten kan worden verwacht dat ze een belangrijke plaats kunnen gaan innemen in de Nederlandse wetenschap. Nederlandse instituten die een buitenlandse onderzoeker een jaar onderdak bieden, ontvangen 55.000 euro. Nederlanders die naar het buitenland gaan, krijgen een subsidie waarvan het bedrag afhankelijk is van de gekozen bestemming. Iedere ronde stelt NWO 1,7 miljoen euro beschikbaar voor Rubicon.