Gemeente Alkmaar


Kanaal

Bestevaertracé: meer dan alleen een brug over het Noord-Hollands Kanaal

Alkmaar, 15 december 2010

Gemeente Alkmaar gaat verder met de ontwikkelingen voor een brug over het Noord-Hollands Kanaal als onderdeel van het Bestevaertracé. De aanleg hiervan is opgenomen in de Kadernota Duurzame Bereikbaarheid. Met de komst van de brug, die geschikt is voor alle verkeer, tussen de Bestevaerstraat en de Edisonweg verbetert de bereikbaarheid van de stad.

Na een lange periode van voorbereiding en participatie is de Kadernota Duurzame Bereikbaarheid vorig jaar september unaniem door de gemeenteraad aangenomen. De nota omvat een aantal infrastructurele maatregelen om Alkmaar goed bereikbaar te houden. Eén van de maatregelen is het aanleggen van de Bestevaerbrug, als brug voor alle verkeer.

Voordelen brug
Een brug kan een aantal verkeerskundige problemen oplossen. Daarom wordt deze mogelijkheid nu onderzocht. Het is gewenst om een goede fietsverbinding te maken tussen Oudorp, Overdie en het bedrijventerrein Boekelermeer. Hiervoor is in eerdere plannen al een fietsbrug ter hoogte van de Bestevaerstraat opgenomen.

Ook heeft landbouwverkeer voordeel van een brug. Op de N242 tussen de Diamantweg en de Noordervaart is landbouwverkeer toegestaan. Dit is geen ideale situatie. Een goed alternatief hiervoor is een route via de mogelijk nieuwe `Bestevaerbrug' en Nieuwe Schermerweg. Landbouwverkeer met bestemming Heerhugowaard kan vervolgens gebruik maken van de parallelbaan van de N242 tussen Noordervaart en Heerhugowaard.

Tenslotte wordt de mogelijkheid van de brug onderzocht omdat aan de oostkant van het centrum een autoverbinding ontbreekt tussen het zuidelijke en het noordelijke deel van de stad. De Bestevaerbrug maakt deze verbinding mogelijk.

Onderzoek naar realisatie
Adviesbureau DHV heeft, in opdracht van de provincie Noord-Holland en in samenwerking met de gemeente Alkmaar, een verkennend rapport opgesteld naar de diverse varianten de brug. Een brug voor alle verkeer kan pas goed functioneren als de aangrenzende infrastructuur hierop is aangepast.

Daarom worden in de volgende stap alle consequenties in beeld gebracht van het aanleggen van het totale Bestevaertracé tussen de Koelmalaan en de Nieuwe Schermerweg. Binnenkort wordt een projectgroep samengesteld en wordt er gestart met de eerste fase van het onderzoek. Voor de tweede fase van het onderzoek worden bewoners en bewoners- en bedrijvenverenigingen benaderd om deel te nemen in de adviesgroep.

De onderzoeksresultaten, waaronder het advies van bewoners en bedrijven, leggen we voor aan de gemeenteraad. Zij maken uiteindelijk een keuze voor het wel of niet realiseren van de brug en de manier waarop dit gebeurt, waarna de feitelijke voorbereiding kan starten.

De gemeenteraad heeft EUR 3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanleg van het Bestevaertracé. De provincie Noord-Holland participeert in het project en draagt financieel bij.