VU medisch centrum

Dutch Imaging Hub versnelt ontwikkeling geneesmiddelen


15 december 2010

Drie Nederlandse universitaire medische centra hebben de handen ineen geslagen om de ontwikkeling van geneesmiddelen een nieuwe impuls te geven. VUmc Amsterdam, UMC Groningen en UMC St Radboud in Nijmegen hebben zich verenigd in het kennisnetwerk de Dutch Imaging Hub. Doel is intensieve samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van onderzoek naar geneesmiddelen met de nieuwste moleculaire imaging-technieken. Hierdoor komen naar verwachting innovatieve medicijnen en behandelingen eerder op de markt, wat vooral voor patinten van groot belang is. Dit wordt ook door de farmaceutische industrie onderkend. Op 13 december jl. werd met Roche als eerste marktpartij een samenwerkingscontract gesloten.

Nederland is koploper in translationeel onderzoek: fundamentele kennis uit het laboratorium doorontwikkelen naar klinisch gevalideerde nieuwe geneesmiddelen. Moleculaire Imaging kan dergelijk onderzoek versnellen, doordat het de werking van geneesmiddelen in het lichaam zichtbaar maakt. De afdelingen Medische Oncologie en Nucleaire Geneeskunde van de drie UMC's gaan hun wereldwijd toonaangevende expertise en complementaire know how op dit gebied nu bundelen en verder uitbouwen. Door deze bijzondere strategische samenwerking worden de verschillende fases in de translationele onderzoeksketen effectiever en efficinter doorlopen.

Samenwerking farmaceutische industrie
Deze ontwikkeling is aantrekkelijk voor de farmaceutische industrie. De Dutch Imaging Hub staat open voor samenwerking met grote en kleine marktpartijen, die zo de kennis en expertise van de UMC's effectief kunnen benutten. Het Zwitserse Roche is het eerste grote farmaceutische bedrijf dat dergelijk imaging gerelateerd onderzoek aan de Dutch Imaging Hub gaat uitbesteden.
Ook op andere terreinen dan de oncologie voorzien de deelnemers aan de Dutch Imaging Hub grote mogelijkheden voor gezamenlijk geneesmiddelenonderzoek. Voor de UMC's is de samenwerking wetenschappelijk interessant om hun kennis op het gebied van medische oncologie en nucleaire geneeskunde verder te ontwikkelen. Tevens geeft samenwerking met de farmaceutische industrie een financile stimulans aan hun wetenschappelijke ontwikkelingen.
Voor de UMC's zijn de activiteiten van de Dutch Imaging Hub een goed voorbeeld van valorisatie: kennis ontwikkelen, maatschappelijk aanwenden en bedrijvigheid creren. De betrokken afdelingen worden in de contacten met de industrie ondersteund door hun TTO-afdelingen (technology transfer offices).
bron: Origineel