D66

woensdag 15 december 2010

EP neemt verantwoordelijkheid voor EU begroting 2011

D66 heeft ingestemd met het compromisvoorstel voor de Europese begroting 2011.

"Wij nemen onze verantwoordelijkheid en vermijden hiermee verstrekkende gevolgen", aldus Gerben Jan Gerbrandy.

Bij een afwijzing zouden honderdduizenden boeren in februari hun inkomenssteun niet hebben gekregen. Ook zou zonder een EU begroting voor 2011 de oprichting van de Europese diplomatieke dienst ernstige vertraging oplopen.

D66 wil meer flexibiliteit in begroting

Het conflict met de lidstaten over de mate van flexibiliteit in de begroting, extra geld voor het kernfusieprogramma ITER, en meer betrokkenheid voor het EP bij de vaststelling van de komende meerjarenbegroting is niet opgelost. De Europarlementsleden hebben nog een aantal troeven in handen om meer betrokkenheid af te dwingen.

Gerbrandy: "Zolang de lidstaten ons niet willen tegemoetkomen, stemt het EP niet in met het financieren van het kernfusieprogramma uit de Europese begroting. Het is cruciaal dat de meerjarenbegroting van de EU effectiever en efficiënter wordt en daarom moet het EP inspraak krijgen."