Nieuw-Vlaamse AlliantieFrieda Brepoels verwelkomt gebruiksvriendelijker burgerinitiatief

klok 15 december 2010

Het Europese halfrond zette zonet het licht op groen voor het Europese burgerinitiatief. Dit nieuwe instrument werd al geĂŻntroduceerd in het Verdrag van Lissabon, maar de precieze modaliteiten lieten nog op zich wachten.

Via het burgerinitiatief kunnen Europese burgers vanaf 2012 de Commissie verzoeken wetgeving over een bepaald onderwerp voor te stellen, mits ze hiervoor 1 miljoen handtekeningen verzamelen.

N-VA Europarlementslid Frieda Brepoels is tevreden over het akkoord en in het bijzonder over de rol van het Europees Parlement: "Het Parlement heeft flink op zijn strepen gestaan om de procedure voor het burgerinitiatief zo eenvoudig, transparant en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Enkel op die manier is het burgerinitiatief daadwerkelijk een instrument om Europa dichterbij te brengen."

Volgende elementen zijn daarbij van groot belang:
* Het volstaat om handtekeningen te verzamelen uit een kwart van de 27 lidstaten (= 7), in plaats van een derde zoals de Commissie initieel had voorgesteld (= 9);
* Er komt een contactpunt dat burgers zal inlichten en begeleiden.
* De ontvankelijkheid van een initiatief zal bij het begin worden gecontroleerd en niet pas nadat 300.000 handtekeningen verzameld zijn.
* Initiatiefnemers die het vereiste aantal handtekeningen verzamelen, zullen hun initiatief ook kunnen toelichten in een hoorzitting in het Europees Parlement.

Auteur(s): Frieda Brepoels, Europees parlementslid Contactinfo:

Secretariaat Frieda Brepoels Tel: 02 284 78 62 Fax: 02 284 78 62 E-post: frieda brepoels europarl europa eu Url: www.friedabrepoels.eu