Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers


Foute melding in HLN
woensdag, 15 december 2010 14:19

Wel akkoord voor overleg met vakbond

Reizigersvereniging TreinTramBus nuanceert de melding in "Het Laatste Nieuws" dat TreinTramBus Jos Digneffe van ACOD-spoor steunt. TreinTramBus wil praten met de vakbonden, maar wil wel zijn onafhankelijkheid bewaren.

"TreinTramBus steunt Digneffe", zo staat vandaag te lezen in de krant "Het Laatste Nieuws". TreinTramBus reageert. "Dit klopt niet", zegt woordvoerder Jan Vanseveren. "We zijn bereid tot overleg, en er zijn zeker zaken waarover we op dezelfde golflengte zitten, zoals het ongenoegen over de nieuwe dienstregeling en de technische mankementen aan het materieel. Maar we gaan niet zomaar akkoord met alle standpunten van de vakbond." Zo blijft TreinTramBus zich verzetten tegen de veelvuldige spoorstakingen. Vooral de wilde stakingen die door de vakbonden gedoogd en gesteund worden zijn een gesel voor de reizigers.

TreinTramBus gaat overleggen met de vakbonden om na te gaan op welke vlakken we overeenstemming kunnen bereiken. We delen alvast het ongenoegen over de zwakke prestaties van het spoor de voorbije maanden. TreinTramBus ontving tal van klachten over vertraagde, afgeschafte, of te korte treinen. En ook de nieuwe dienstregeling, die sinds zondag van kracht is, betekent links en rechts een stap achteruit.

"Maar ook met de NMBS willen we blijven praten", aldus Jan Vanseveren. "Zij blijven uiteraard het eerste aanspreekpunt om de problemen aan te kaarten."