Tweehonderd extra leerwerkplekken in de recreatiesector

15/12/2010 15:28

FNV Horecabond

FNV Recreatie, UWV Werkbedrijf, Kenwerk en de drie grootste ondernemingen in de verblijfsrecreatie, Center Parcs, Landal GreenParks en Roompot ondertekenen op donderdag 23 december 2010 het convenant Jeugdwerkgarantieplan verblijfsrecreatie in Madurodam. Met de ondertekening komen de partijen overeen om in 2011 tweehonderd extra leerwerkplekken te realiseren. Ook krijgen schoolverlaters een garantie op een stageplaats en wordt aan jonge gediplomeerden een dienstverband aangeboden binnen de sector.

De jeugd is de toekomst voor de sector recreatie. Met het oog op een toenemende krapte op de arbeidsmarkt acht de sector het van groot belang jongeren te behouden en aan te trekken. Jongeren zijn er bij gebaat dat zij zich kunnen (blijven) scholen en werkervaring op kunnen (blijven) doen. In het convenant komen de partijen overeen dat zij een bijdrage zullen leveren aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid en de dreigende uitval in het vmbo en mbo, door drie protocolafspraken:


- In 2011 worden tweehonderd extra leerwerkplekken voor jongeren tussen 18 en 27 jaar gerealiseerd;


- Schoolverlaters die langer dan drie maanden thuis zitten krijgen een stageplaats aangeboden;


- Jongeren die na een stageperiode in de verblijfsrecreatie de BOL- opleiding met goed gevolg hebben afgesloten, kunnen aansluitend hun loopbaan in de sector vervolgen door middel van een dienstverband.

Inspanningen

FNV Recreatie zal het Jeugdwerkgarantieplan verblijfsrecreatie onder de aandacht brengen bij externe partijen en onderhoudt nauw contact met UWV Werkbedrijf. UWV Werkbedrijf zal gedurende de looptijd van het convenant jonge werkzoekenden enthousiasmeren om een baan in de recreatie te zoeken en mogelijk een opleiding hierbij te volgen. Kenwerk zorgt voor een goede match tussen de jongere en het bedrijf en biedt ondersteuning aan zowel de jongere als het bedrijf door coachings- en begeleidingsgesprekken. Center Parcs, Landal GreenParks en Roompot zullen naast de realisatie van tweehonderd extra leerwerkplekken, stages aanbieden en zorgen voor aansluiting na de BOL- opleiding.


---------------------------

Convenant ondertekening

Het convenant 'Jeugdwerkgarantieplan verblijfsrecreatie' wordt gesloten voor de bepaalde tijd van 1 september 2010 tot 1 september 2011. Het convenant zal donderdag 23 december 2010 in Madurodam in Den Haag door B.C. Francooy (voorzitter FNV Recreatie), E. Dezeure (HR Director Center Parcs), C. Bruinenberg (Director HR Landal GreenParks), H. van Koeveringe (algemeen directeur Roompot), A. Cnossen (algemeen directeur Kenwerk) en A. Lichtenberg (landelijk manager uitvoering UWV WERKbedrijf) ondertekend worden.

Programma:

14.30 Ontvangst

15.00 Ronde tafel gesprek waar de partijen hun beweegredenen voor de afspraken aangeven

16.00 Ondertekening van het convenant

16.30 Borrel