Gemeente Delfzijl

Kindercentrum Tante Toos kan uitbeiden

Verkoop van een stuk grond aan de Jachtlaan in Delfzijl maakt uitbreiding van het kindercentrum Tante Toos mogelijk.

Catalpa kinderopvang heeft een verzoek tot uitbreiding van het kindercentrum ingediend vanwege de grotere vraag naar buitenschoolse opvang. De bouwvergunning is inmiddels verleend.