Gemeente Delfzijl

Compensatie extra kosten gymnastieklessen

Het college stelt 5.000 euro beschikbaar om de kinderen van de basisschool in Meedhuizen te laten gymen in sporthallen in Delfzijl en Wagenborgen.

De kinderen maken gebruik van deze sporthallen omdat het gymnastieklokaal Meedhuizen gesloten is.