Bijzonder kenmerk "Internationalisering" voor 18 opleidingen (NL/VL)

15/12/2010 16:30

Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie

De NVAO heeft woensdag 15 december 2010 tijdens het seminar "Assessment of Internationalisation" aan 18 Nederlandse en Vlaamse opleidingen het bijzonder kenmerk "Internationalisering" uitgereikt. Tien van deze opleidingen ontvingen daarnaast het certificaat "Internationalisering" met het oordeel "goed" (zie onder).

Het uitreiken van het bijzondere kenmerk en het certificaat markeert de afsluiting van het pilotproject Internationalisering. Tijdens de pilot is onderzocht of het in samenwerking met Nuffic en deskundigen van hogeronderwijsinstellingen door de NVAO ontwikkelde instrument voor het beoordelen van internationalisering bruikbaar bleek. Voor de pilot hebben zich 21 opleidingen aangemeld. In de afgelopen maanden zijn zij beoordeeld door een panel van vier deskundigen, waaronder in ieder geval twee uit een ander land.

De uitkomsten van de pilot zijn dinsdag besproken op een seminar van het European Consortium for Accreditation in higher education(ECA, www.ecaconsortium.net). ECA wil het certificaat "Internationalisation" overnemen en geeft het daarmee een invulling op Europees niveau. Dit betekent zowel voor de betreffende opleidingen als voor internationaal georiënteerde studenten een belangrijke profilering en extra voorlichtingsinstrument.

De NVAO is verheugd over het verloop en de resultaten van de pilot en is de ECA-partners erkentelijk voor hun belangstelling en steun. Tot de ECA-partners behoren - naast de NVAO voor Nederland en Vlaanderen - de accreditatieorganisaties uit Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Slovenie, Spanje en Zwitserland.

Lijst bijzonder kenmerk "Internationalisering"/ Certificaat "Internationalisering"


- Artesis Hogeschool Antwerpen: Bachelor of Music / Master of Music (bijzonder kenmerk internationalisering)


- De Haagse Hogeschool: Bachelor in European Studies (bijzonder kenmerk internationalisering + certificaat Internationalisering "goed")


- Hogeschool van Amsterdam: MSc in Occupational Therapy (bijzonder kenmerk internationalisering + certificaat Internationalisering "goed") / International Business and Management Studies (IBMS) (bijzonder kenmerk internationalisering)


- Technische Universiteit Delft: MSc in Engineering and Policy Analysis (bijzonder kenmerk internationalisering + certificaat Internationalisering "goed")


- Technische Universiteit Eindhoven: MSc in Human-Technology Interaction / MSc in Innovation Sciences (bijzonder kenmerk internationalisering + certificaat Internationalisering "goed")


- Erasmus Universiteit Rotterdam: BSc in International Business Administration (bijzonder kenmerk internationalisering + certificaat Internationalisering "goed")


- Erasmus Universiteit Rotterdam - International Institute of Social Studies: MA in Development Studies (bijzonder kenmerk internationalisering + certificaat Internationalisering "goed")


- Fontys Hogescholen Eindhoven: International Business and Management Studies (IBMS) (bijzonder kenmerk internationalisering)


- Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Bachelor in Life Sciences (bijzonder kenmerk internationalisering)


- Katholieke Hogeschool Leuven: Bachelor in Business Management (bijzonder kenmerk internationalisering)


- Universiteit Maastricht: BSc in International Business / MSc in International Business (bijzonder kenmerk internationalisering + certificaat Internationalisering "goed")


- Universiteit van Amsterdam: LL.M. International Criminal Law (bijzonder kenmerk internationalisering + certificaat Internationalisering "goed"). LL.M. European Private Law / LL.M. International and European Law (bijzonder kenmerk internationalisering)

http://www.nvao.net/