ChristenUnieVan Dalen roept EU op steviger op te treden tegen geloofsvervolging

084 woensdag 15 december 2010 16:32 Vandaag werd in het Europees Parlement gedebatteerd over het mensenrechtenrapport over 2009. Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) vroeg met amendementen speciale aandacht voor geloofsvervolging. ,,Vier van elke vijf personen die om hun geloof worden vervolgd zijn christen en de situatie in de moslimlanden is het meest ernstig. Ik roep de Europese Unie en haar lidstaten op meer te doen om deze geloofsvervolging tegen te gaan."

De afgelopen decennia is de situatie van de mensenrechten in de wereld verbeterd. Van Dalen: ,,Ik denk aan Zuid Amerika en Oost Europa, waar dit samenhangt met democratisering en welvaartsgroei. Helaas is in landen waar de islam dominant is geen vooruitgang te zien geweest, integendeel. In Egypte, Irak, Iran, Pakistan, Somalië en in dergelijke landen komen christenen en andere religieuze minderheden steeds meer in de verdrukking."

Volgens de Europarlementariër wordt geen middel door de extremisten in die landen onbenut gelaten: ,,Beschuldiging van blasfemie, verbod op bekering tot het christendom, pesterijen en moord, het gebeurt allemaal. Vaak is dit gericht tegen gemeenschappen die al veel langer in deze landen leven dan de moslims."

Aangenomen amendementen

Bij de commissiebehandeling van het rapport werden verschillende amendementen van Van Dalen aangenomen. De top 10 lijst van landen met christenvervolging uit de Open Doors ranglijst christenvervolging wordt specifiek genoemd in het rapport.

In het rapport is ook opgenomen dat de EU strenger zal moeten optreden tegen mensenrechtenschendingen van EU bedrijven in andere landen. Alle vrijhandelsverdragen moeten mensenrechtenclausules bevatten met dispuutmechanismen. Ook is vastgelegd dat minderheden zoals Dalits extra kwetsbaar zijn voor slechte behandeling en zelfs marteling. Handelsvoordelen voor landen die vooruitgang boeken op het gebied van mensenrechten (GSP+) moeten ook strenger en zorgvuldiger worden gehanteerd en geëvalueerd.

Eurofractie