Gemeente Hoorn

Gemeente Hoorn kort 5% op alle subsidies

De gemeente Hoorn gaat vanaf 2012 alle subsidies met 5% korten. Dat besloot een meerderheid van de gemeenteraad op dinsdag 14 december. Dit levert de gemeente vanaf 2012 ruim 670.000 euro op. Dit besluit is een 1e invulling van de ombuigingen 2012 2014 die op 9 november door de raad zijn vastgesteld. De gemeente wil in de komende jaren 18 miljoen euro ombuigen. Niet alle raadsfracties waren positief over het voorstel om alle subsidies met 5% te korten. Zo gaf de PvdA aan dat deze korting niet nodig zou zijn als het college niet zoveel geld zou uittrekken voor nieuwe plannen. De fracties van d e PvdA, GroenLinks en de SP gaven ook aan dat sommige gesubsidieerde organisaties in de problemen kunnen komen. Het college heeft tenslotte niet vooraf getoetst of de organisaties de korting wel aan kunnen.

Volgens het college is de korting van 5% op alle subsidies juist eerlijk. Zo dragen alle partijen de last samen. Daarnaast denkt het college dat de subsidierelaties een korting van 5% moeten kunnen opvangen. De fracties van de VVD, VOCHoorn, Fractie Tonnaer, CDA, D66 en Hoorns Belang waren het hiermee eens en stemden voor het voorstel. Met deze meerderheid werd het voorstel aangenomen. De fracties van PvdA, GroenLinks, Hoornse Senioren Partij en de SP stemden tegen.