Gemeente Hoorn

Gemeente blijft handhaven op overlast houtkachels

Op dinsdagavond 14 december stemde een meerderheid van de Hoornse raad tegen een voorstel van het college om niet meer te handhaven op de overlast die houtkachels veroorzaken. Daarnaast nam een meerderheid van de raad een motie aan waarin de raad het college oproept om zich hard te maken voor landelijke wetgeving en normeringssystematieken. Zodra het stookseizoen start gaan mensen weer gebruik maken van hun houtkachels. Dit kan soms veel rook- en geuroverlast veroorzaken voor de buren. Als de houtkachel en schoorsteen niet voldoet aan het Bouwbesluit, dan kan de gemeente een volledig stookverbod opleggen. Als er alleen sprake is van overlast, dan kunnen mensen een onderzoek laten doen. Als de overlast vaststaat, kunnen mensen de gemeente vragen om een gedeeltelijk stookverbod voor bepaalde windrichtingen op te leggen. Handhaving van zon stookverbod is bijna onmogelijk.

Het college stelde de raad daarom voor om overlast door houtkachels niet meer te handhaven, tenzij het gaat om haard die niet aan de bouwvoorschriften voldoet. Inwoners zouden voor andere overlast dan via het burenrecht en de rechter verhaal moeten halen.

Een meerderheid van de raad was tegen dit voorstel, omdat de gemeente haar inwoners op deze manier niet meer zou kunnen beschermen. De voorstanders van het voorstel zijn van mening dat de gemeente niet moet handhaven als dit niet mogelijk is.

De fracties van de VVD, VOCHoorn (minus mevrouw Van der Meij), D66, de Hoornse Seniorenpartij en Hoorns Belang stemde voor het voorstel. De fracties van het CDA, de fractie Tonnaer, de PvdA, GroenLinks,de SP en mevrouw Van der Meij (VOCHoorn) stemde tegen. Daarmee werd het voorstel verworpen.

Mevrouw De Jong van de PvdA diende samen met mevrouw Kuster van GroenLinks, de heer Renckens van de Fractie Tonnaer, de heer Van der Tuin van het CDA, de heer Helling van D66, mevrouw Van der Meij van VOCHoorn en mevrouw Douw van de SP een motie in. In de motie roepen zij het college op om samen met de VNG een normeringssystematiek te bedenken om stookoverlast vast te kunnen stellen. Ook willen de partijen dat het college samen met de VNG bij het Rijk aandringt op landelijke wetgeving. De motie werd aangenomen met tegenstem van de VVD.