UMC Utrecht


NVIC naar het UMC Utrecht

Per 1 juli 2011 gaat het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het RIVM naar het UMC Utrecht. Het NVIC is de vraagbaak voor alle artsen in Nederland over vergiftigingen.De partijen tekenen hiertoe een overeenkomst op vrijdag 17 december aanstaande.

Overgang
Voormalig minister Klink gaf in 2008 opdracht aan het RIVM om te onderzoeken of het NVIC ondergebracht kon worden bij een academisch ziekenhuis. De belangrijkste reden hiervoor was de bezuinigingen bij de Rijksoverheid. Op 4 februari van dit jaar tekenden het UMC Utrecht en het RIVM een verklaring waarin zij de intentie tot overname uitspraken. Vrijdag aanstaande wordt de overeenkomst getekend en per 1 juli 2011 gaan alle uitvoerende taken van het NVIC over naar het UMC Utrecht. Door de overgang naar het UMC Utrecht ontstaan mogelijkheden om op onderzoeksgebied meer internationale samenwerking aan te gaan met (niet-) publieke organisaties, zoals andere ziekenhuizen en commerciële organisaties.

Vraagbaak
Het NVIC is de vraagbaak voor alle artsen over vergiftigingen. Het centrum is gespecialiseerd in het uitvoeren van snelle risicoanalyses van gezondheidseffecten na blootstelling aan lichaamsvreemde stoffen. Hierbij valt te denken aan vergiftigingen door alcohol, drugs en planten en paddestoelen. Maar ook bij vergiftigingen door speelgoed en cosmetica. Daarnaast geeft het NVIC advies bij ongevallen en calamiteiten bijvoorbeeld wanneer mensen in aanraking zijn geweest met nucleaire stoffen of wanneer er giftige gassen zijn vrij gekomen bij een brand. Vanwege het vitale belang is het NVIC 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar voor medische hulpverleners en overheidsinstanties voor informatie over gezondheidseffecten en behandeling van acute vergiftigingen.
woensdag 15 december 2010