Gemeente Harlingen


10.500ste bezoeker

Hannemahuis verwelkomt 10.500ste bezoeker

De magische 10.000-grens is voor het eerst in de geschiedenis van het Hannemahuis gepasseerd. Zaterdag 11 december 2010 verwelkomde het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie in Harlingen haar 10.500ste bezoeker.
Directeur Hugo ter Avest overhandigde de heer Hans Ratsma uit Oosterwolde de tentoonstellingscatalogus "W.G. F. Jansen (1871-1949), schilder van de losse toets". Een fraaie bos bloemen was voor Harko Ratsma uit Gouda. Vader en zoon Ratsma kwamen speciaal naar het Hannemahuis voor een ver famililied, de Harlinger klokkenmaker Tjeerd Ratsma (1696-1781). In het Hannemahuis bewonderden zij de staande horloges van Tjeerd Ratsma.

Stijging
Het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie is gevestigd in het woonhuis van de familie Hannema, in het hartje van Harlingen. In september 2008 heropende het Hannemahuis - na een jaar verbouwen, uitbreiden en herinrichten - zijn deuren. Sinds september 2008 stijgt het aantal bezoekers aan het Hannemahuis jaarlijks. Vóór de verbouwing en uitbreiding in 2008 kwamen er gemiddeld 4.000 à 5.000 per jaar in het museum. In 2009 kwamen er 8.500 bezoekers, in 2010 ruim 10.000. De bezoekers komen, behalve uit Harlingen, uit heel Nederland en het buitenland. In het gastenboek staan reacties uit België, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten

Breed palet
Het groeiend aantal bezoekers is te danken aan het brede palet van tentoonstellingen, activiteiten en evenementen in het Hannemahuis. Zo kwamen er in de zomer 2010 veel bezoekers uit het hele land naar de succesvolle tentoonstellingen als "W.G.F. Jansen (1871-1949), schilder van de losse toets". Ook het jaarlijkse Nationale Museumweekend en de Open Monumentendag dragen bij aan de bezoekersstroom. Daarnaast komen er extra bezoekers door de Week van de Geschiedenis, de speurtocht "Help Pake en Beppe de vakantie door", de tijdelijke tentoonstellingen, lezingen, filmvertoningen, cursussen, workshops en rondleidingen. De gezamenlijke inspanningen van de verschillende organisaties en instellingen, die in het Hannemahuis samenwerken, werpen dus hun vruchten af.

Samenwerking
De organisaties, instellingen en verenigingen die in het vernieuwde Hannemahuis samenwerken zijn: het Gemeentemuseum en Gemeentearchief, de Hein Buismanstichting, de Openbare Bibliotheek, het Stadsgidsenteam, de Vereniging Oud-Harlingen, het Filmfonds en de Werkgroep Stadshistorie. Gezamenlijk geven zij in het Hannemahuis informatie over de geschiedenis en cultuur van Harlingen en zijn bewoners.