CDA


Bijleveld: Regionale spreiding cultuur staat bovenaan woensdag 15 december 2010

Ondanks de bezuinigingen, moet in alle regioâs van Nederland een hoogwaardig cultureel aanbod blijven bestaan. Dat was de inzet van CDA-kamerlid Ank Bijleveld tijdens de begrotingsbehandeling Cultuur deze week. Het CDA heeft begrip voor de bezuinigingen, maar wil wel dat de staatssecretaris ervoor zorgt dat er geen gaten vallen in het cultuuraanbod. âCultuur verbindt mensen en draagt bij aan onze identiteit. De overheid moet condities creëren voor een bloeiende kunst en cultuur, en zorgdragen voor toegankelijkheid en spreiding over regioâs.â Nederland is sterk in muziek en dat moet overal bereikbaar blijven. Voor het CDA is van belang dat de regionale orkeststructuur blijft bestaan. De regionale orkesten zijn ook belangrijk vanwege hun versterkende rol voor de regio. âNatuurlijk is kwaliteit van groot belang, maar ook die regionale orkesten zijn van goede kwaliteit. De staatssecretaris moet wat ons betreft dus zorgen dat het geld niet alleen in de Randstad terecht komtâ, zegt Bijleveld. Het CDA zal de voorstellen van de staatssecretaris steeds vanuit deze visie beoordelen. âEn daarnaast zullen we ook kijken naar de educatie-kracht van instellingen.â

Â

In het debat kwamen ook de Regionaal Historische Centra, de archieven, aan bod. In het regeerakkoord staat dat deze een kwart in het budget gekort worden. Bijleveld: âHet CDA vindt wel dat de RHCâs moeten kunnen blijven bestaan. Op dit moment huren deze instellingen vaak gedwongen een duur pand van de Rijksgebouwendienst, zoals in Zeeland en Limburg. Meer dan de helft van het budget gaat daardoor op aan de huur. In het licht van de bezuinigingen zou hier wat aan moeten gebeuren. De RHCâs moeten hun diensten gratis aanbieden, en hebben dus niet de gelegenheid om zelf voor extra inkomsten te zorgen.â De staatssecretaris heeft toegezegd om hierover in gesprek te gaan met het Interprovinciaal Overleg en de Rijksgebouwendienst.

Â