Gemeente Vlaardingen


Foute interpretatie aantallen kindermishandeling

15-12-2010 |
In de media zijn vandaag abusievelijk landelijke cijfers over kindermishandeling vermeld als aantallen die gelden voor de regio Nieuwe Waterweg Noord (NWN). Centrumgemeente Vlaardingen betreurt dit en het verkeerde beeld dat hierdoor is ontstaan. Met de communicatie van juiste gegevens wil de gemeente de misverstanden hierover uit de wereld helpen.
Bij Steunpunt Huiselijk Geweld Nieuwe Waterweg Noord zijn in 2009 circa 800 meldingen binnengekomen over huiselijk geweld. En niet -zoals foutief vermeld- 800 meldingen van kindermishandeling.

In sommige gevallen van kindermishandeling is er sprake van het Shaken Baby Syndroom. Uit CBS-registratie blijkt dat maximaal 3 à 4 kinderen per jaar in Nederland overlijden aan de gevolgen van schudden. Op EHBO-posten in de Nederlandse ziekenhuizen worden jaarlijks 25 à 30 kinderen geregistreerd die hersenletsel hebben opgelopen als gevolg van schudden. Daarnaast lopen jaarlijks ongeveer 30 kinderen vergelijkbaar hersenletsel op, waarbij geen direct verband met schudden is aangetoond. TNO doet onderzoek naar effectiviteit van preventie bij Shaken Baby Syndroom.

Regionale aanpak kindermishandeling
Omdat elk geval van kindermishandeling er één teveel is, staat de bestrijding en het voorkomen van kindermishandeling ook hoog op de agenda van de NWN-gemeenten. In de Centra voor Jeugd en Gezin krijgen alle ouders uit Vlaardingen, Schiedam en Maassluis tijdens het zuigelingenbezoek -als het kindje twee weken oud is- voorlichting over het Shaken Baby Syndroom. De drie gemeenten zijn bezig met de invoering van de Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAAK). Deze invoering wordt ondersteund door een regiocoördinator, waarvoor het contract onlangs met een jaar is verlengd. De integrale aanpak moet leiden tot het zoveel mogelijk voorkomen van kindermishandeling, het zo snel mogelijk signaleren en onderzoeken van vermoedens van kindermishandeling, het stoppen van kindermishandeling en het snel bieden van passende hulp, ondersteuning en/of bescherming.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Ook wordt in de NWN-gemeenten de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ingevoerd. Vanaf 2012 zijn gesubsidieerde instellingen in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis verplicht deze meldcode te hanteren. In de meldcode is vastgelegd hoe medewerkers van instellingen met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling moeten omgaan.

Contactinformatie

Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
Mail: info@vlaardingen.nl
Tel. (010) 248 4000