Politie Amsterdam-Amstelland

UPDATE ZEDENZAAK (4) (15-12-2010)
De Amsterdamse vierhoek (OM, Politie, Gemeente, GGD) brengt de komende periode regelmatig een update uit met informatie over het onderzoek en de ontwikkelingen in de grootschalige zedenzaak in Amsterdam. Dit is de vierde update.

Interim manager 't Hofnarretje
De taken van de directeur van 't Hofnarretje zijn overgedragen aan een interim manager die door de GGD is aangewezen in nauw overleg met stadsdeel Zuid. Mevrouw Matteke Winkel, sociaal pedagoge en interim-manager voor zorg- en pedagogische instellingen, stuurt vanaf dinsdag 14 december de vestigingen van kinderdagverblijf `t Hofnarretje aan.

Mevrouw Winkel is momenteel werkzaam voor de GGD als interim hoofd van de afdeling Vangnet en Advies. Haar voornaamste taak is om er voor te zorgen dat kinderen op een verantwoorde wijze worden opgevangen bij 't Hofnarretje zodat ouders met een gerust hart hun kind aan de zorg van het kinderdagverblijf kunnen overdragen.

Vraag en Antwoord
Op de website www.amsterdam.nl/zedenzaak is een Vraag en Antwoord toegevoegd voor betrokken ouders.

Vragen over het opsporingsonderzoek
Bij de informatievoorziening rondom dit onderzoek is door de vierhoek nadrukkelijk gekozen om allereerst de betrokken ouders te informeren. Dit om zo optimaal mogelijk zorg te kunnen bieden aan de betrokken ouders en hun kinderen. Ook in de informatieverstrekking over het onderzoek zelf is gekozen voor een grote mate van openheid. Wel geldt dat niet op elke detailvraag over het onderzoek direct antwoord gegeven kan worden, juist ook vanuit onderzoeksbelang.

De vierhoek brengt gevalideerde informatie die naar buiten kan, eerst aan de ouders of wordt via de Update verspreid. Wij vragen media daarom terughoudend te zijn in het benaderen van de voorlichters van de politie en het Openbaar Ministerie met vragen die betrekking hebben op het onderzoek.

Verklaring burgemeester Van der Laan
De website www.amsterdam.nl/zedenzaak bevat sinds zondagavond alle beschikbare informatie over deze zaak. Hier is ook de verklaring te vinden die de burgemeester vandaag in en namens de gemeenteraad heeft uitgesproken.


____________________