Waterschap Reest en Wieden


in Eeserwold

Veiligheid samen met natuurherstel in Eeserwold

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Reest en Wieden vraagt het Algemeen Bestuur EUR 1.775.000,00 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van plannen om het uitbreidingsplan Eeserwold (gemeente Steenwijkerland) in te passen in het watersysteem. De bedoeling is om de kreken en de plas zo in te richten dat een berging van minimaal 190.000 m3 water mogelijk is. Er komt een natuurzone van circa acht hectare langs de Steenwijker Aa en anderhalve kilometer Steenwijker Aa wordt gehermeanderd. Ook komt er in die beek een vispassage. Door de provincie Overijssel is een subsidie toegekend van EUR 987.500,00.

Waterschap ligt op schema
Met deze afgeronde en toekomstige plannen gaat Reest en Wieden de wateropgave voor het stroomgebied Vledder- en Wapserveense Aa voor 2015 behalen.
De uitvoering van de aanpassing van het watersysteem in Eeserwold start in het tweede kwartaal van 2011 en wordt eind 2011 afgerond. © Waterschap Reest & Wieden
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||