Belgische Federale Overheid


* Meer dan 20 000 nieuwe nummerplaten per week

Meer dan 20 000 nieuwe nummerplaten per week

Datum: 15 december 2010

Op 16 november 2010 ging de invoering van de nieuwe Europese nummerplaat van start in ons land. Minder dan een maand later, op dinsdag 14 december, werd de symbolische kaap van de 125 000 uitgereikte nieuwe nummerplaten gerond.

De nieuwe nummerplaat haalt dus vlot een gemiddelde van meer dan 20 000 nieuwe exemplaren per week. Bovendien is de invoering zonder noemenswaardige praktische problemen verlopen. De nieuwe nummerplaat biedt duidelijk grotere mogelijkheden op het gebied van herkenbaarheid en van de strijd tegen nummerplaatfraude en autocriminaliteit. De plaat is slechts het zichtbare gedeelte van een volledige ICT-architectuur met een heuse kruispuntbank voertuigen.

De uitgereikte nummerplaten zijn voornamelijk courante nummerplaten, al werden er ook enkele specifieke doelgroepen bediend: 169 diplomaten, 640 Europese en internationale ambtenaren, 657 transitplaten en 7 ministers en parlementairen.

Hoewel de meeste aanvragen betrekking hadden op personenwagens, kwamen al alle categorieën voertuigen aan bod: 10 430 lichte vrachtwagens, 929 vrachtwagens, 1 119 aanhangwagens, 1 385 motorfietsen, 505 landbouwtractoren, 262 kampeerwagens en 7 540 handelaarsplaten.

De nieuwe nummerplaat is dus erg populair en heeft meteen een plaats verworven in het straatbeeld. Ook maken steeds meer mensen gebruik van de internettoepassing voor de aanvraag. Er werden 38 727 papieren aanvragen (32,5 %) tegenover 80 118 aanvragen via internettoepassing WebDIV (67,5 %) geregistreerd. Bij de omschakeling is van de gelegenheid gebruik gemaakt om WebDIV te promoten en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.