Reders en scheepsbouw blij met handhaven regeling scheepsinvesteringen

15/12/2010 17:24

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en Scheepsbouw Nederland tonen zich tevreden over het besluit van Staatssecretaris Weekers van Financiën om de versnelde willekeurige afschrijving voor particulieren die investeren in een zeeschip te handhaven. Deze belastingmaatregel stond onder druk na kritiek uit de Tweede Kamer, vanwege agressieve wervingscampagnes bij particuliere investeerders. De beslissing is ingegeven door het economische belang voor Nederland en door het opstellen van een reclamecode door de branche.

De voorzitter van de KVNR Tineke Netelenbos en de voorzitter van Scheepsbouw Nederland, Sjef Van Dooremalen, onderstrepen het economisch belang van het besluit van de Staatssecretaris. Van Dooremalen: "het handhaven van de regeling betekent dat nieuwbouwschepen gefinancierd kunnen worden. Een aanzienlijk deel hiervan wordt in Nederland gebouwd en Nederlandse toeleveranciers leveren veel technische uitrusting voor nieuwbouw van Nederlandse reders in het buitenland'. Tineke Netelenbos wijst op het economisch belang van het beheer van de schepen vanuit Nederland. "De schepen die met deze regeling worden gefinancierd worden vanuit Nederland beheerd. Dat levert veel werkgelegenheid aan de wal op, ook doordat allerlei bestellingen in Nederland worden geplaatst'.

Beide voorzitters onderstrepen het committent om, zoals in de code is afgesproken, streng toe te zien op het naleven ervan door de aangesloten leden. Tineke Netelenbos: "Wordt in onze ogen de code niet nageleefd, gaan we meteen in overleg. Leidt dit niet tot aanpassingen, zullen we zelf een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie. Is die het met ons eens, volgt een boete van de KVNR". Sjef Van Dooremalen: "En mocht een partij zich meerdere malen niet aan de code houden, kan die zelfs uit het lidmaatschap van Scheepsbouw Nederland of van de KVNR gezet worden. Ik acht de kans daarop heel klein, want bijna alle aanbieders hebben zich aan de code gecommitteerd. Maar als het moet, zullen we deze stap zetten'..

De versnelde willekeurige afschrijving is in 2009 ingesteld als tijdelijke crisismaatregel en geldt voor bijna alle bedrijfsinvesteringen in vaste activa. Die crisismaatregel beoogt de liquiditeitspositie van ondernemers te versterken. Investeringen kunnen in twee jaar worden afgeschreven. Daartegenover staat dat in de jaren daarna geen afschrijving meer mogelijk is.

http://www.kvnr.nl