Emancipatie, Educatie en Economie; rechtse ontwikkelingshulp?

15/12/2010 17:38

Stichting Intent

Hoewel de moderne vormen ontwikkelingshulp eigenlijk bijzonder goed aansluiten op de nieuwe rechtse idealen, toont het huidige kabinet slechts matige interesse in de toekomst van ontwikkelingswerk. Een gemiste kans, want het beeld van ontwikkelingssamenwerking als 'aalmoes aan de armen' is al lang achterhaald. Het moderne ontwikkelingswerk maakt ontwikkelingslanden juist zelfstandiger en werkt zelfs in het voordeel van de Nederlandse economie. Een win-win situatie voor alle betrokkenen.

Een voorbeeld is Stichting IntEnt, zij begeleidt al 14 jaar ondernemers die zich buiten Nederland willen vestigen. Het betreft veelal migranten uit ontwikkelingslanden die graag terugkeren omdat zij een ondernemingsdroom hebben. De rol van IntEnt hierin is van cruciaal belang, want IntEnt zorgt met deze steun voor succesvolle ondernemers, daarnaast versterkt het de ontwikkelingseconomie, maar ook de handel met Nederland.

Vanuit het oogpunt van een rechts-liberaal kabinet, zouden zulke organisaties juist gesteund moeten worden. Stichting IntEnt draagt immers bij aan de grondbeginselen van het liberalisme: emancipatie, educatie en economische ontwikkeling. Het gaat om de versterking van het maatschappelijk middenveld. En nieuwe handelspartners zorgen immers ook voor nieuwe perspectieven voor de Nederlandse economie.

Maar met de nieuwe bezuinigingen kan deze duurzame ontwikkeling in de knel komen. Dat is zonde, want er zijn legio voorbeelden van succesvolle ondernemers in landen als Marokko, Turkije en Suriname. Deze landen staan niet (meer) op de ontwikkelingslijst, maar kunnen nog steeds voor economische successen in Nederland en de lokale economieën zorgen, als de regering het tenminste zou steunen.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

http://WWW.INTENT.EU