Economische groei door toename vrouwelijke ondernemers in buitenland

15/12/2010 17:45

Stichting Intent

De moderne aanpak van enkele organisaties lijkt bijzonder goed aan te sluiten op de nieuwe rechtse idealen. Migranten vrouwen zijn ondernemend en met een steuntje in de rug zorgen zij voor revolutionaire ontwikkelingen. Een recent gepubliceerd onderzoek van stichting IntEnt illustreert dat.

In opdracht van IntEnt voerde DSP-groep een onderzoek uit op 'gender', waarbij de motievenen en obstakels voor ondernemerschap van etnische vrouwen onderzocht is. Het blijkt dat deze vrouwen in toenemende mate willen ondernemen in hun thuisland. Dat is een bijzonder positieve ontwikkeling, want voor veel ontwikkelingslanden betekent dit naast de economische impuls een extra impuls voor de emancipatie.

Meestal ontbreekt het de vrouwen niet aan de vakkennis of opleidingsniveau, het zijn veelal goed opgeleide vrouwen met minimaal MBO-niveau. Zij ervaren de grootste obstakels bij het verkrijgen van geld (startkapitaal), en goed netwerk en morele steun. Waar steun ontbreekt, is de rol van stichting IntEnt van belang. Zij helpen de ondernemers in spé met het oplossen van de praktische bezwaren en begeleiden ze zowel in de voorbereiding in Nederland als bij de daadwerkelijke start in het land.

Stichting IntEnt draagt zo bij aan de grondbeginselen van het liberalisme: emancipatie, educatie en economische ontwikkeling. Dit zou eigenlijk, vanuit het oogpunt van een rechts-liberaal kabinet, hét voorbeeld voor ontwikkelingssamenwerking 'nieuwe stijl' genoemd moeten worden. Zij draagt met haar werk bij aan de versterking van het maatschappelijk middenveld; een cruciale factor voor zelfstandige groei en voorspoed van een land. En zulke nieuwe (vrouwelijke) handelspartners zorgen voor nieuwe perspectieven van zowel de ontwikkelingslanden als de Nederlandse economie. Omdat het huidige kabinet deze vormen van ontwikkelingswerk toejuicht, gaan wij ervan uit dat dit spoedig in daden wordt omgezet. Het is immers een win-win situatie voor alle betrokkenen!

IntEnt is een organisatie die mensen begeleidt die een bedrijf willen opzetten in een ontwikkelingsland. De stichting is in diverse landen actief, w.o. Marokko, Suriname en Ghana. De ondernemer krijgt desgewenst training en de begeleiding van professionele consultants tijdens de voorbereiding in Nederland èn tijdens de opstart in het betreffende land. IntEnt wordt o.a. financieel ondersteund door HIVOS, de Dienst Economische Zaken van de eilandgroep Cura(cc)ao en de Europese Unie.

IntEnt bestaat reeds 14 jaar en is gevestigd in Den Haag, zie ook: www.intent.eu.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

http://www.intent.eu