Gemeente Heerenveen

Gemeente Heerenveen ook op zoutrantsoen

In navolging van onze buurgemeenten Smallingerland en Ooststellingwerf moeten ook wij, door het landelijk tekort aan strooizout, spaarzaam omgaan met het nog beschikbare strooizout.

Dit betekent dat we met ingang van 15 december 2010 alleen nog de vastgestelde routes strooien. Woonstraten en andere secundaire wegen worden bij (blijvende) gladheid niet meer gestrooid. Bij sneeuwval wordt er uiteraard wel geschoven worden.