Gemeente Breda

Overlast op bussen Veolia in Breda aangepakt

Jongeren die als gevolg van alcohol- of drugsgebruik overlast veroorzaken in de binnenstad en op bussen van Veolia, worden hard aangepakt. Dat hebben gemeente, Veolia, politie, provincie en de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Breda vandaag afgesproken.

Veolia gaat vanaf vrijdag 17 december de vaste route door de binnenstad weer volgen en zet extra stewards in op de bussen. Politie en gemeente controleren intensief bij de cafés en de opstapplaatsen van bussen en jongeren die zich misdragen worden bekeurd. Horeca en gemeente zien streng toe op het schenken van alcohol aan minderjarigen en gaan kijken naar het Happy Hour.
Burgemeester Van der Velden: âDe overlast die dronken jongeren veroorzaken op bussen is ernstig en ontoelaatbaar. Chauffeurs, publiek en hulpverleners mogen niet de dupe worden van de misdragingen van deze jongerenâ.

Het overleg vandaag heeft opgeleverd dat alle betrokken partijen hun rol pakken om echt iets aan de overlast te doen. Dat varieert van het toezien op verantwoord alcoholgebruik in de horeca tot het handhaven van regels in de bussen, tot bewustwording van ouders en hun overlastgevende kinderen.

Vervoerder Veolia geeft aan de vaste route inclusief de regulier haltes weer te volgen. Ze zorgen samen met de provincie voor extra stewards in de bussen. Wangedrag wordt in de kiem gesmoord en zo nodig worden de jongeren van de bus verwijderd.
In het uiterste geval zou het kunnen leiden tot vervoers- en gebiedsontzeggingen als jongeren blijven volharden in hun gedrag.

Koninklijke Horeca Nederland ziet toe op verantwoord alcoholgebruik door jongeren de gemeente Breda gaat intensief controleren op het schenken van alcohol aan minderjarigen. Horeca-ondernemers die de regels overtreden krijgen eerst een waarschuwing en bij herhaling kan de gemeente tot sluiting overgaan.

Het Happy Hour, dat ooit het karakter had van het ârondje voor de vaste klantenâ is zijn doel nu ver voorbij geschoten. Partijen willen daarnaar terug of het anders helemaal afschaffen. Het is ook een wens van de meerderheid van de gemeenteraad om het Happy Hour in deze vorm aan te pakken. Het moet geen ontmoetingspunt zijn voor jongeren uit de hele regio maar een gezellig samenzijn.

De burgemeester gaat in overleg met zijn collegaâs uit de buurgemeenten waar veel jongeren vandaan komen om het probleem ook in het district aan te pakken.

Ook bekijkt de gemeente hoe jongeren en hun ouders bewust gemaakt kunnen worden van de risicoâs van overmatig drankgebruik en van de consequenties van hun gedrag. Bijvoorbeeld door projecten als âhappy oudersâ ook in andere gemeenten in te voeren of door de jongeren en hun ouders rechtstreeks te benaderen.

De aanpak gaat direct van start en moet snel leiden tot vermindering van de overlast. In januari 2011 komen partijen hiervoor weer bij elkaar.