Provincie Utrecht

Provincie sluit convenanten toeristische marketing

Provincie Utrecht sluit convenanten toeristische marketing

De provincie Utrecht zet samen met haar toeristische partners in de provincie de tanden in de bezoekersmarkt. Het doel is helder: meer (cultuur)toeristen en meer congressen in de provincie voor het jaar 2011 en daarna. Inmiddels zijn de eerste convenanten een feit: de regio Utrechtse Heuvelrug en Amersfoort staan in de startblokken.

Op 6 december jongstleden is het convenant tussen provincie en de regio Amersfoort ondertekend. Amersfoort zal de komende jaren werken aan het verbreden van de campagne "Amersfoort Zomertijd / Wintertijd" en stevig inzetten op een groei van het zakelijk toerisme in de regio. In januari volgen de afspraken met de stad Utrecht en het bestemmingsgebied het Groene Hart. Deze samenwerking staat symbool voor de nieuwe samenwerking tussen provincie en haar bestemmingsgebieden, waarbij deze `power brands' zullen gaan zorgen voor de sterkste groei in bezoekersaantallen de komende jaren.

Op 18 november jongstleden zijn de samenwerkingsafspraken met de bestemming Utrechtse Heuvelrug ondertekend. Het betreft hier een samenwerkingsverband van provincie en 8 gemeenten op de Heuvelrug, te weten Baarn, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Soest, Wijk bij Duurstede, Woudenberg en Zeist. De Heuvelrug zet in op dagrecreanten en verblijfstoeristen die op zoek zijn naar rust, ruimte en allure waarbij de focus ligt op cultuurhistorie en natuur.

Meer informatie:
Caroline Udo, caroline.udo@provincie-utrecht.nl, (030) 2582818

Voor algemene vragen:
info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11